maandag, 11 september 2017

Woonzorgcentrum op de ladder voor duurzame verstedelijking

Geschreven door 
De inwoners van Uddel zouden graag in hun eigen vertrouwde omgeving oud willen worden. Kubiek Ruimtelijke Plannen toonde met interviews en beleidsstudies aan dat de bouw van een woonzorgvoorziening een duurzame ontwikkeling is voor het Veluwse dorp.

Regelmatig wordt Kubiek ingeschakeld als er plannen zijn voor de bouw van woonzorgvoorzieningen of rusthuizen. Soms is Kubiek van initiatief tot realisatie bij het project betrokken, soms alleen bij een deel van de procedure.

Dat laatste was het geval in Uddel. Het dorp op de Veluwe heeft momenteel nog geen eigen woonzorgvoorziening. Daarom moeten ouderen die zorg nodig hebben verhuizen naar omliggende plaatsten, zoals Elspeet, Garderen, Apeldoorn of Barneveld. Gert Hop maakt zich al jaren sterk voor de komst van een woonzorgvoorziening aan de rand van het dorp.

De gemeente wilde alleen ruimte bieden voor zo’n nieuwe voorziening als er aantoonbaar behoefte aan is. Daarnaast moet een dergelijk project altijd voldoen aan de ladder voor duurzame verstedelijking, wil het bestemmingsplan goedgekeurd worden. Dat betekent dat er niet alleen voldoende animo moet zijn, maar ook dat er alleen een nieuw gebouw aan de rand van het dorp mag komen als er binnen het verstedelijkte gebied geen geschikte ruimte voor is. Verder moet de bouw van een nieuwe wooneenheden in Uddel niet resulteren in leegstand in omliggende dorpen.

Hop had zelf al via enquêtes gepeild hoeveel mensen geïnteresseerd zouden zijn in een woonzorgvoorziening. Hij vroeg Kubiek om de resultaten te interpreteren en aan te vullen met eigen onderzoek in het kader van de ladder voor duurzame verstedelijking. “Een enquête is voor mij eenvoudig te doen, maar voor zo’n rapportage heb je toch wat meer deskundigheid op het gebied van ruimtelijke ordening nodig”, aldus Hop.

Kubiek ging langs bij zorgaanbieders in de buurt om de eerdere onderzoeksresultaten te checken. De verhalen die daar klonken onderstreepten de uitkomsten van Hops eigen onderzoek: er is onder ouderen in Uddel behoefte aan een eigen woonzorgvoorziening. Vervolgens onderzocht Kubiek of dat niet op een andere locatie zou kunnen. Er waren in de bebouwde kom wel enkele plekken beschikbaar waar inbreiding mogelijk zou zijn. Die bleken echter geen van alle geschikt voor de bouw van een ruime voorziening zoals Hop die voor ogen heeft. Tot slot onderzocht Kubiek of de bouw van nieuwe wooneenheden in Uddel geen voorzieningen in de omgeving zou leegtrekken. Omdat ouderen uit Uddel verspreid over de hele regio terecht komen, is dat effect echter minimaal.

Hop toont zich tevreden over de samenwerking met Kubiek. “Het onderzoek is goed gedaan en is ook goed door de gemeente ontvangen. Het bestemmingsplan komt nu bijna ter visie, dus het is nu afwachten of daar reacties op komen.”

Nieuwsbrieven Kubiek

Kubiek in cijfers

  • 14 deskundige adviseurs
  • Meer dan 250 projecten per jaar
  • 7 jaar actief op de Nederlandse markt
  • Projecten in meer dan 250 gemeenten

  

Klanttevredenheid

Laatste berichten

Laatste tweets


Lees in onze nieuwe blog hoe @KubiekRuimte middels een wijziging van het bestemmingsplan, en de uitgebreide aanvraa… https://t.co/uFi29DfkgJ

Zo komt er aan de rand van Heukelum een mooi stuk natuur bij, ligt de boerderij er weer netjes bij en krijgen de ko… https://t.co/tJ9nVhgJHk
Follow Kubiek Ruimte on Twitter

Bedrijfsgegevens

kubiek-ruimtelijke-plannen-logo


Kerkewijk 117
3904 JB  Veenendaal

0318 - 50 56 37
F  0318 - 51 92 69

I   www.kubiek.nu
info@kubiek.nu

KVK    60051361
Bank  NL93.INGB.0006.476.588
BTW   NL853.746.989.B01

Lid van de BNSP

sbb beeldmerk