vrijdag, 25 september 2020

Wat kan Kubiek voor gemeenten betekenen?

Geschreven door 

Kubiek denkt bij verschillende gemeenten mee over de manier waarop de Omgevingswet handen en voeten moet krijgen. Elke gemeente legt daarbij weer zijn eigen accenten. Voor Kubiek biedt dat een schat aan ervaring, die ook weer ingezet kan worden bij andere gemeenten.

 

In de aanloop naar de invoering van de Omgevingswet zijn veel gemeenten al in de geest van de nieuwe wet gaan werken. Bestemmingsplannen werden “bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte” en er kwam in sommige gevallen al meer ruimte voor de inbreng van omwonenden en ondernemers. Per 1 januari 2022 veranderen alle bestemmingsplannen officieel in omgevingsplannen. In de jaren daarna hebben gemeenten de tijd om de nieuwe regels inhoudelijk door te vertalen in de voormalige bestemmingsplannen, maar nieuwe omgevingsplannen moeten dan uiteraard al voldoen aan de Omgevingswet.

Dat betekent dat gemeenten nu al moeten gaan werken volgens de nieuwe regels. Immers: wie over anderhalf jaar een omgevingsplan wil vaststellen, moet nu al beginnen met de voorbereidingen. De Omgevingswet biedt veel meer ruimte aan participatie, waardoor de voorbereidingstijd sowieso langer is. En juist in die beginfase kan Kubiek Ruimtelijke Plannen een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld als het gaat om het bij elkaar brengen van de verschillende partijen en het opstellen van een omgevingsvisie en een omgevingsplan waarin alle belanghebbenden zich kunnen vinden.

Inhoudelijk blijven uiteindelijk dezelfde belangen spelen, maar de manier van werken verandert wel. Daarom hebben de medewerkers van Kubiek zich in de afgelopen jaren grondig voorbereid op de komst van de Omgevingswet. Niet alleen door cursussen te volgen en de laatste ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden, maar ook door in de praktijk al ervaring op te doen met pilots. En door bij gemeenten mee te denken over de manier waarop de nieuwe manier van werken vorm moet krijgen. Niet voor niets detacheert Kubiek medewerkers regelmatig bij gemeenten. Daardoor hebben ze niet alleen ervaring met het realiseren van ruimtelijke plannen voor particulieren en projectontwikkelaars, maar weten ze ook van binnenuit hoe het aan de andere kant van de tekentafel werkt.

Elke gemeente legt weer eigen accenten in de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet. Hoe dat er in de praktijk uitziet? Wij zetten een aantal ervaringen die we de afgelopen jaren hebben opgedaan op een rij:

 • Pelle (gemeente Zuidplas): “Wij werken met omgevingstafels voor een goed overleg tussen initiatiefnemer en gemeente. Met meer afstemming komen we eerder tot een gezamenlijk plan.”
 • Ulrik (gemeente Wageningen): “Door in een omgevingsplan voorwaardelijke verplichtingen op te nemen, hoeft de gemeente niet al het onderzoek zelf te doen. Initiatieven worden toegestaan als de initiatiefnemer aantoont dat het past. Zo wordt meer flexibiliteit ingebouwd in het gemeentelijk beleid.”
 • Jan (gemeente Elburg): “Gemeenten moeten ruimtelijke opgaven met een open blik benaderen. De inzet is om functies niet op voorhand uit te sluiten. Hiermee krijgen bewoners en bedrijven ruimte om effectief te participeren.”
 • Peter (gemeente Houten): “In een omgevingsvisie kan een financiële paragraaf worden opgenomen, waarin bijvoorbeeld vastgelegd dat bedrijven die investeren in de openbare ruimte, duurzaamheid en gezondheid gecompenseerd worden met meer mogelijkheden.”
 • Gerrita (gemeente Veenendaal): “We willen eerst goed in beeld hebben wat er staat in verschillende verordeningen voor bijvoorbeeld verkeer, evenementen, en milieubelastende activiteiten, zodat dit straks verwerkt kan worden in het omgevingsplan.”
 • Diriël (gemeente Maasdriel): “Met het stapelen van beleid heb je nog geen visie. Een visie vraagt om samen dromen over de toekomst en dit met een frisse blik handen en voeten geven.”
 • Rex (gemeente Nieuwegein): “De les van een pilotproces in gebiedsontwikkeling was dat de nieuwe manier van werken vraagt om een flexibele rol van de kant van de gemeente. Start met een adviserende rol, verbind met een faciliterende rol en borg het proces met een sterk sturende rol in een duidelijk document. Dit wordt straks het omgevingsplan.”

Benieuwd wat Kubiek voor uw gemeente kan betekenen? Neem contact op met een van onze adviseurs.

Nieuwsbrieven Kubiek

Kubiek in cijfers

 • 14 deskundige medewerkers
 • Meer dan 250 projecten per jaar
 • 7 jaar actief op de Nederlandse markt
 • Projecten in meer dan 250 gemeenten

  

Laatste berichten

Laatste tweets


Als @KubiekRuimte zijn we trots dat we in de @Gemeente_Rhenen als een van de eerste bureaus het opstellen van een o… https://t.co/e5U1tiW1Qr

RT @BNSPnl: Kubiek zoekt een ervaren adviseur Ruimtelijke Ordening, met teamspirit! Ben jij op zoek naar een mooie functie? Reageer dan op…
Follow Kubiek Ruimte on Twitter

Bedrijfsgegevens

kubiek-ruimtelijke-plannen-logo


Kerkewijk 117
3904 JB  Veenendaal

0318 - 50 56 37
F  0318 - 51 92 69

I   www.kubiek.nu
info@kubiek.nu

KVK    60051361
Bank  NL93.INGB.0006.476.588
BTW   NL853.746.989.B01

Lid van de BNSP

sbb beeldmerk