woensdag, 14 oktober 2020

Wat houdt de omgevingswet ook alweer in?

Geschreven door 

Nederland bereidt zich al jaren voor op de invoering van de Omgevingswet. Maar liefst 26 wetten en honderden regels worden gebundeld in één nieuwe wet, die de regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening eenvoudiger moet maken. Maar wat is nu precies het idee? En hoe verandert het werk van Kubiek door de invoering van deze wet?

 

In een land als België wordt vrij losjes omgegaan met ruimtelijke ordening. Daardoor kan het landschap makkelijk verrommelen. Nederland kenmerkt zich juist door strakke regels, waardoor een relatief kleine ingreep vaak veel regelwerk met zich meebrengt. De Omgevingswet moet een soort tussenmodel worden: geen verrommeling, maar wel meer mogelijkheden en een lagere lastendruk voor mensen die iets willen aanleggen, bouwen of verbouwen. Er komt meer ruimte voor burgerparticipatie.

 Eén omgevingsplan
De bestaande Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) gaan, samen met tal van andere ruimtelijke regels, milieuwetten en waterschapsbepalingen, op in de Omgevingswet. Een belangrijke verandering is de introductie van het zogenoemde omgevingsplan. In het huidige systeem moet een bestemmingsplan meestal gewijzigd worden om een nieuwe ontwikkeling mogelijk te maken. Dat nieuwe bestemmingsplan vervangt dan het oude plan. Zo is er in veel gemeenten een lappendeken aan bestemmingsplannen ontstaan. De nieuwe omgevingswet voorziet in een omgevingsplan voor de hele gemeente. Als een stuk grond een andere functie krijgt, zal die verandering in dat ene plan doorgevoerd moeten worden.

In een bestemmingsplan is vastgelegd welke functie op een bepaalde locatie is toegestaan. In een omgevingsplan is vastgelegd welke functies op een bepaalde locaties denkbaar zijn - en welke niet. Zo worden burgers en bedrijven uitgenodigd om zelf met initiatieven te komen voor bepaalde locaties. 

Draagvlak
Uiteindelijk moet de nieuwe wet zorgen voor een vereenvoudiging, versnelling en verbetering van het omgevingsrecht. Hoewel procedures sneller kunnen verlopen, zal in het voortraject juist meer werk gaan zitten. Nu is het zo dat de overheid zelf onderzoek doet naar het draagvlak voor een bepaalde ontwikkeling, maar die verantwoordelijkheid komt straks meer bij de initiatiefnemer te liggen. Ook op dit vlak zal Kubiek in de toekomst mogelijk veel werk uit handen kunnen nemen van opdrachtgevers.

Normaal gesproken wordt participatie vaak georganiseerd door inloopavonden te beleggen. Fysieke bijeenkomsten zijn in deze tijd echter lastig te organiseren. Daarom heeft Kubiek zich in de achterliggende maanden gespecialiseerd in digitale participatie. We hebben verschillende tools ontwikkeld om participatie ook in deze tijd tot een succes te maken. Meer hierover kunt u lezen op onze site.

Meer autonomie
De nieuwe omgevingswet geeft gemeenten ook meer autonomie. Voor geur en geluid gelden nu bijvoorbeeld landelijk bepaalde normen, maar straks hebben gemeenten meer ruimte om zelf een afweging te maken met het oog op de lokale situatie.

Er zullen daarmee ook meer verschillen ontstaan tussen gemeenten onderling. Kubiek heeft in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met verschillende gemeenten en zal daar in de toekomst zeker de vruchten van kunnen plukken.

Grondige voorbereiding
Inhoudelijk zal er in het werk van Kubiek niet zo veel veranderen. Uiteindelijk spelen dezelfde belangen: die van de ontwikkelaar of opdrachtgever, van de gemeente, van de omwonenden, van flora en fauna. De systematiek verandert echter behoorlijk. Vandaar dat de medewerkers van Kubiek zich de afgelopen jaren grondig in de nieuwe wet verdiept hebben en de laatste ontwikkelingen op de voet volgen.

De adviseurs van Kubiek staan dus al in de startblokken en hebben ook al ervaring opgedaan met verschillende pilots en projecten die al in de geest van de Omgevingswet zijn voorbereid. Vanuit die ervaring kan Kubiek nu opdrachtgevers en andere belangstellenden voorbereiden op de veranderingen die de invoering van de Omgevingswet met zich meebrengt. Zo heeft Fred den Boef heeft de afgelopen jaren al verschillende trainingen gegeven. Op de site is ook een uitgebreide artikelsgewijze toelichting op de Omgevingswet van zijn hand te vinden. Interesse in een masterclass? Klik hier.

 

Nieuwsbrieven Kubiek

Kubiek in cijfers

  • 14 deskundige adviseurs
  • Meer dan 250 projecten per jaar
  • 7 jaar actief op de Nederlandse markt
  • Projecten in meer dan 250 gemeenten

  

Klanttevredenheid

Laatste berichten

Laatste tweets


Zo komt er aan de rand van Heukelum een mooi stuk natuur bij, ligt de boerderij er weer netjes bij en krijgen de ko… https://t.co/tJ9nVhgJHk

Lees in onze nieuwe blog hoe Diriël van Lienden van Kubiek middels een bestemmingsplan wijziging de verkoop van een… https://t.co/FA6mCjQzlQ
Follow Kubiek Ruimte on Twitter

Bedrijfsgegevens

kubiek-ruimtelijke-plannen-logo


Kerkewijk 117
3904 JB  Veenendaal

0318 - 50 56 37
F  0318 - 51 92 69

I   www.kubiek.nu
info@kubiek.nu

KVK    60051361
Bank  NL93.INGB.0006.476.588
BTW   NL853.746.989.B01

Lid van de BNSP

sbb beeldmerk