woensdag, 02 maart 2022

Van vakantiepark tot woonwijk

Geschreven door 

Vanuit Kubiek Ruimtelijke Plannen werkt Donald Meis met plezier als beleidsadviseur ruimte voor de gemeente Ermelo. Op het moment is hij betrokken bij de revitalisering en herbestemming van vakantieparken in het buitengebied. Hij vertelt jullie hier graag meer over.

Permanent bewoonde vakantieparken
De gemeente Ermelo kent door haar ligging op de Veluwe veel succesvolle vakantieparken. Maar tegelijkertijd bestaan er ook steeds meer parken die langzaamaan verloederen en waarop amper nog recreatie plaatsvindt. De huisjes in de parken zijn bedoeld om vakantie te houden, maar een deel wordt nu ook gebruikt voor permanente huisvesting. De redenen hiervoor lopen sterk uiteen.

Vanuit gemeente Ermelo willen we deze problematiek daarom graag aanpakken samen met de betrokken partijen. Dit willen we doen door de vakantieparken op te knappen, te renoveren of door ze een hele nieuwe bestemming te geven. Sommige parken kunnen mogelijk tot woonwijk worden omgezet. Naast de aanpak op lokaal niveau werkt de gemeente Ermelo met tien andere gemeenten, de provincie en de recreatiesector samen binnen het regionale programma Vitale Vakantieparken Veluwe.

Hoe transformeer je een vakantiepark in bijvoorbeeld een woonwijk?
Een belangrijke eerste stap is het inventariseren en analyseren van de vakantieparken in het buitengebied van de gemeente. Hierbij hebben we bijvoorbeeld gekeken naar de oppervlakte van de parken, de aanwezige verblijfsmogelijkheden en de ontsluiting. De samenhang van deze en soortgelijke factoren bepalen namelijk voor een groot deel welke mogelijkheden er zijn. Op basis van de inventarisatie en de met de parken te voeren gesprekken gaan we een objectief afwegingskader ontwikkelen om te motiveren welke ontwikkelingsstrategie het meest geschikt is voor een park.

Voor de omvorming van een vakantiepark naar een woonwijk of een ander soort woonvorm is een goed woon- en leefklimaat belangrijk. Andersom mag een nieuwe woonwijk geen negatieve invloed hebben op de omgeving. Parken met een goede ontsluiting, in de buurt van voorzieningen en op voldoende afstand van beschermde Natura 2000-gebieden, zijn over het algemeen beter geschikt dan parken waarvoor dit niet geldt.

In veel gevallen blijft echter maatwerk nodig om tot een goede oplossing te komen. Van een simpele ‘1 op 1’ omzetting van alle bungalows in een park naar woningen is meestal geen sprake. Vaak gelden aanvullende eisen voor woningen ten opzichte van vakantiewoningen. Zo moet een woning bijvoorbeeld voldoen aan andere veiligheidseisen dan een recreatiewoning. Ook worden vaak extra eisen gesteld aan de landschapsinrichting, structuur en ruimtelijke kwaliteit rond de woning.
Aan de hand van de inventarisatie en uitgangspunten voor het beleid, is recentelijk gesproken met de gemeenteraad over de aanpak en het vervolg.

Belanghebbenden participeren in de planvorming
Een belangrijke vervolgstap is om de parkeigenaren en VvE’s bij het proces te betrekken. Wij zijn erg benieuwd welke sentimenten in de parken zelf leven en welke initiatieven eigenaren en VvE’s hebben. De reacties vanuit de parken zijn voor ons van groot belang om tot een collectief gedragen beleid te komen. Het participatieproces is op het moment van schrijven net in gang gezet en wordt gecoördineerd door collega Kubieker en projectmanager Jan Polinder. Het is nog niet bekend tot wanneer het participatieproces gaat duren, dit hangt sterk af van hoe de gesprekken verlopen.

Ieder park een eigen parkplan
Na afloop van de gesprekken werken we het beleid verder uit. Na vaststelling van het beleid streven wij ernaar om voor ieder park een specifiek ‘parkplan’ op te stellen, waarin de revitalisatie of transformatie van het park op concrete wijze staat beschreven. Uiteindelijk kan dit ‘parkplan’ door middel van een wijziging van het omgevingsplan verder worden uitgewerkt en juridisch worden vastgelegd. Er is dus nog een lange weg te gaan voordat het project voltooid is. Jan en ik kijken ernaar uit samen met alle betrokkenen te zorgen voor een succesvol eindresultaat.z

Bent u op zoek naar een beleidsadviseur ruimte zoals Donald of een projectmanager ruimtelijke ordening? Bel Kubiek op 0318-50 56 37, of stuur een email naar info@kubiek.nu. We helpen u graag!

Kubiek in cijfers

  • 15 deskundige adviseurs
  • Meer dan 350 projecten per jaar
  • 7 jaar actief op de Nederlandse markt
  • Projecten in meer dan 250 gemeenten

  

Klanttevredenheid

Nieuwsbrieven Kubiek

Bedrijfsgegevens

kubiek-ruimtelijke-plannen-logo


Kerkewijk 156
3904 JJ  Veenendaal

0318 - 50 56 37
F  0318 - 51 92 69

I   www.kubiek.nu
info@kubiek.nu

KVK    60051361
Bank  NL93.INGB.0006.476.588
BTW   NL853.746.989.B01

Lid van de BNSP

sbb beeldmerk