maandag, 17 mei 2021

Steden bouwen doe je samen

Geschreven door 

Voor een goed stedenbouwkundig plan is een goede samenwerking met alle stakeholders onontbeerlijk. Door al vanaf het begin de verbinding met alle betrokken partijen te zoeken, kan Kubiek teleurstellingen in een latere fase voorkomen. Zo ontstaat er een plan waar iedereen trots op kan zijn.

 Als initiatiefnemers bij Kubiek Ruimtelijke Plannen aankloppen, komen ze meestal als eigenaar van hun plan. De bebouwde omgeving is echter bij uitstek iets wat collectief beleefd wordt. Het is daarom de kunst om een goede samenwerking aan te gaan met zowel de gemeente als de omwonenden, zodat alle partijen zich gezamenlijk eigenaar gaan voelen van een plan. Dan is er uiteindelijk veel meer mogelijk. Zeker nu Nederland voor een grote woningbouwopgave staat, is dat van groot belang.

Kubiek kan daarin een grote rol spelen. De medewerkers werken veel in opdracht van projectontwikkelaars, maar worden ook regelmatig gedetacheerd bij gemeenten. Doordat ze beide werelden van binnenuit kennen, zijn ze in staat om de verbinding te leggen en partijen bij elkaar te brengen. Door hier al vroeg in het proces aandacht voor te hebben, kunnen veel problemen voorkomen worden.

Woningbouwproject Loenen aan de Vecht

Een mooi voorbeeld is een woningbouwplan in Loenen aan de Vecht. Aangrenzend aan de eerder gebouwde nieuwbouwwijk Cronenburgh ligt weidegrond die geschikt zou zijn voor extra woningbouw. Om dat mogelijk te maken, moet onder meer de bestemming gewijzigd worden. Het blijkt heel nuttig om in dit geval niet te beginnen met een vaststaand stedenbouwkundig plan, maar om eerst de omgeving maximaal in kaart te brengen. Omgevingsfactoren zoals geluid, verkeer, bodem, archeologie, externe veiligheid en luchtkwaliteit moeten voor de bestemmingswijziging in beeld gebracht worden, maar dezelfde onderzoeken zijn ook van waarde bij het stedenbouwkundig ontwerp. Vanwege de geluidwaarden van een nabijgelegen rondweg wordt bijvoorbeeld alvast ontheffing aangevraagd bij de gemeente en in het ontwerp kunnen opties als stil asfalt en geluiddichte gevels worden meegenomen. Met zo’n aanpak voorkom je dat de plannen in een later stadium nog helemaal op de schop moeten vanwege de uitkomsten van het geluidonderzoek.

Iets vergelijkbaars geldt voor het participatieproces. Als je dat vanaf het begin goed vormgeeft, kun je ideeën die daaruit voortkomen nog meenemen in het ontwerp en ontstaat er gedeeld eigenaarschap. Dat daarmee lange bezwaarprocedures mogelijk voorkomen kunnen worden, is alleen maar winst.

Loenen_Kubiek_Ruimtelijke_Plannen_Kubiekruimtelijkeplannen

In Loenen aan de Vecht denkt Kubiek mee over plannen voor extra woningbouw naast een bestaande nieuwbouwwijk.

Zichtlocatie Amsterdam Sloterdijk

Een ander voorbeeld is een locatie bij station Amsterdam Sloterdijk. Kubiek werd daar aanvankelijk ingeschakeld om een bestemmingsplanwijziging te regelen voor een nieuwe locatie van de Rijksvastgoedbedrijf. Omdat de gemeente plannen heeft om het complete stationsgebied aan te pakken, raakte Kubiek al snel betrokken bij het overleg over de stedenbouwkundige planvorming. Op dit soort zichtlocaties hebben vastgoedeigenaren veel mogelijkheden om uit te pakken met bijzondere architectuur en duurzame oplossingen die verstening van de stad tegen moeten gaan. Tegelijkertijd moeten de initiatieven natuurlijk wel passen binnen de plannen die de gemeente heeft met het gebied. Het project is nog niet afgerond, maar de samenwerking tussen de verschillende partijen is veelbelovend.

Kubiek_ruimtelijke_plannen_amsterdam_sloterdijk_kubiekruimtelijkeplannen

Visie van de gemeente Amsterdam voor de herontwikkeling van het stationsgebied van Amsterdam Slotervaart, met rechtsboven de locatie voor het nieuwe pand van de Rijksvastgoedbedrijf. Beeld: gemeente Amsterdam

Oog voor het proces

Bij te weinig oog voor proces kan het flink mis gaan. Een ontwikkelaar die de gemeente niet heeft meegenomen in zijn plannen, moet soms in een later stadium een heel aantal stappen terug doen. Andersom moet de gemeente het lef hebben om marktpartijen te betrekken in de visievorming en niet alleen in de gemeenteraad de discussie willen voeren over de gebiedsvisie. Als je de participatie goed organiseert, wordt deze gebiedsvisie veel beter. Hieraan werkt Kubiek onder meer in Rhenen, waar we gevraagd zijn om een omgevingsplan en omgevingsvisie op te stellen.

Zo vroeg mogelijk de samenwerking zoeken dus, dat is de sleutel. Maar stel nu dat dat niet is gebeurd en dat het proces is helemaal vastgelopen? Dan kan Kubiek alsnog aanhaken. Wij weten als geen ander hoe je partijen stap voor stap weer tot elkaar brengt. Zo kan Kubiek nieuw perspectief bieden en ontstaat er alsnog een mooi plan, dat goed in de omgeving past én waar alle partijen tevreden mee kunnen zijn.

Nieuwsbrieven Kubiek

Kubiek in cijfers

  • 14 deskundige adviseurs
  • Meer dan 250 projecten per jaar
  • 7 jaar actief op de Nederlandse markt
  • Projecten in meer dan 250 gemeenten

  

Klanttevredenheid

Laatste berichten

Laatste tweets


De afsluiting van de miniserie over ons stedenbouwkundige werk had u nog van ons te goed. Lees in deze blog hoe het… https://t.co/wGdv3r2QLe

In deze miniserie geeft @KubiekRuimte in samenwerking met Sander Blommestein een nieuwe toekomst aan een historisch… https://t.co/2JOJJ9tZEi
Follow Kubiek Ruimte on Twitter

Bedrijfsgegevens

kubiek-ruimtelijke-plannen-logo


Kerkewijk 156
3904 JJ  Veenendaal

0318 - 50 56 37
F  0318 - 51 92 69

I   www.kubiek.nu
info@kubiek.nu

KVK    60051361
Bank  NL93.INGB.0006.476.588
BTW   NL853.746.989.B01

Lid van de BNSP

sbb beeldmerk