Blog

Het insider nieuws op ruimtelijk gebied.

maandag, 27 mei 2019

Soepel van rommelig terrein naar erf met allure

Geschreven door 
Het voormalige boerenerf is nu nog een rommelig terrein met verschillende oude schuren en stallen. Mede dankzij de inspanningen van Kubiek Ruimtelijke Plannen komt daar binnenkort verandering in. “Ze hebben uitstekend werk geleverd”, aldus de opdrachtgever.

Jarenlang werd een deel van de schuren verhuurd aan een hovenier, die het terrein in het buitengebied van Persingen gebruikte voor opslag. Toen deze de huur opzegde, verkochten de eigenaars het perceel aan hun dochter en schoonzoon. Die hadden er grootse plannen mee: ze wilden alle bebouwing slopen en in plaats daarvan een woning bouwen en een boomgaard aanleggen.

Het is typisch zo’n project waarbij gebruikgemaakt kan maken van de ruimte-voor-ruimteregeling, een regeling die in het leven geroepen is om verrommeling van het landschap tegen te gaan. Een initiatiefnemer mag dan in ruil voor sloop van oude bebouwing een woning realiseren. De nieuwbouw mag daarbij maximaal een bepaald percentage van het oude bebouwde oppervlak beslaan.

De gemeente Berg en Dal, waar Persingen onder valt, stond vanaf het begin positief tegenover het idee van herbestemming, vertelt de schoonzoon. “Toen ben ik bij het Gelders Genootschap langs geweest; daar hebben ze meegedacht over een voorstel om het erf opnieuw in te richten en de woning een goede plek te geven. De volgende stap was om er een stedenbouwkundige bij te betrekken. De gemeente stelde een aantal grote bureaus voor waaronder een partij waar ik in het verleden minder goede ervaringen mee heb gehad. Via Google kwam ik vervolgens bij Kubiek terecht.” En het eerste contact was meteen positief. “Ik kreeg een jonge dame aan de lijn, maar wel met haar op de tanden. Ze wist precies wat ze wilde en wat ze moest doen.”

Een van de eisen van de gemeente was dat een van de oude schuren, een karakteristiek gebouw met een rood dak, zou blijven staan. Dat niet alle oudbouw gesloopt zou worden, betekende dat het bebouwd oppervlak van de nieuwe woning het toegestane percentage zou overschrijden. Uiteindelijk mocht de woning mede dankzij de inzet van Kubiek toch volgens plan gebouwd worden. Kubiek legde in het nieuwe bestemmingsplan bovendien vast dat de schuur ook gebruikt mag worden als slaapgelegenheid voor logés. Dat moest met een zogenoemde afwijking geregeld worden, want volgens het bestemmingsplan heeft alleen het hoofdgebouw de bestemming wonen. In de toekomst wil de eigenaar in de schuur mogelijk een mantelzorgwoning realiseren. Ook dat is alvast als een afwijkingsbevoegdheid in het bestemmingsplan opgenomen.

Kubiek heeft het project “uitstekend uitgevoerd”, aldus de opdrachtgever. “Inmiddels ben ik eigenlijk geen opdrachtgever meer”, lacht hij, “want het bestemmingsplan is onherroepelijk vastgesteld. Toen ik de rekening kreeg, heb ik de gemeente nog gebeld om te vragen wat zij van de kwaliteit van het werk van Kubiek vonden. Zij waren ook heel tevreden. Ze hadden alleen een paar taalfoutjes gevonden, waar ik zelf ook overheen gelezen had. Nou, als dat het ergste is, heb je het gewoon ontzettend goed gedaan.”

Laatste berichten

Laatste tweets


Kubiek maakt #ruimtelijkeonderbouwing voor appartementencomplex in hartje Delft https://t.co/HcRFzGWSUg https://t.co/n6m8T6BxnZ

Deze week hebben we met de nieuwe rekentool voor stikstofberekeningen het eerste kleine project weer op gang geholpen.
Follow Kubiek Ruimte on Twitter

Bedrijfsgegevens

kubiek-ruimtelijke-plannen-logo


Kerkewijk 117
3904 JB  Veenendaal

0318 - 50 56 37
F  0318 - 51 92 69

I   www.kubiek.nu
info@kubiek.nu

KVK    60051361
Bank  NL93.INGB.0006.476.588
BTW   NL853.746.989.B01