dinsdag, 22 december 2015

Ruimtelijke risico’s bij bouw nieuwe scholen

Geschreven door 
Kubiek Zaanstad scholenEen streep door de nieuwbouwplannen van een school omdat omwonenden het niet zien zitten. De gemeente Zaanstad wilde zoiets niet nog een keer meemaken en vroeg Kubiek Ruimtelijke Plannen om een ruimtelijke risicoanalyse voor negen verschillende basisscholen te maken.


Huisvestingsplan scholen
Zaanstad maakt serieus werk van het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs. Nieuwe schoolgebouwen zijn hard nodig binnen de gemeentegrenzen. Veel gebouwen van basisscholen zijn verouderd en kampen met een capaciteitstekort. Het is voor de gemeente een uitdaging om de juiste school op de juiste plek te realiseren. De meeste basisscholen zijn sinds jaar en dag gesitueerd in een dichtbebouwd stedelijk gebied. Sommige grenzen aan tuinen of zelfs direct aan woningen. Bij nieuwbouw vraagt dit om een goede afstemming met de buurt en een goede ruimtelijke ordening.

Nadat omwonenden met succes protest aantekenden tegen de nieuwbouwplannen van basisschool de Toermalijn, zocht de gemeenteraad een onafhankelijke partij die met een gedegen advies kon komen. Kubiek onderzocht in opdracht van de gemeente de ruimtelijke risico’s van acht verschillende nieuwbouw- en verbouwscenario’s en zette de resultaten op een rij in overzichtelijk in schema’s.

In totaal ging het om mogelijke nieuwbouw of uitbreiding op zeven verschillende locaties, voor in totaal negen basisscholen: de Herman Gorterschool, Het Dok&De Boei (samen DynamicaXL), De Saenparel, Willibrord, De Hoeksteen, Het Palet, In ’t Veld en Tamarinde.

Ruimtelijke risicoanalyse
Per scenario onderzocht Kubiek telkens de risico’s op zeventien verschillende gebieden:
- het bouwplan (Wat is het plangebied? Vindt er herinrichting van openbare ruimte plaats?)
- de huidige bestemming (Past het plan binnen het geldende bestemmingsplan?)
- waterhuishouding
- archeologie
- bodemkwaliteit
- aanwezigheid van asbest
- mogelijke geluidshinder (verkeersgeluid, geluid van spelende kinderen, industrielawaai)
- luchtkwaliteit
- flora en fauna
- groen
- externe veiligheid
- aanwezigheid van bedrijven of inrichtingen in de nabije omgeving
- verkeer (verkeersveiligheid, mogelijkheden voor kiss en ride-voorzieningen, parkeren en fietsenstalling)
- kabels en leidingen
- draagvlak onder omwonenden
- schipholcontour
- de nabijheid van hoogspanningslijnen en antennes

Per scenario werden de verschillende risicofactoren overzichtelijk in een tabel gezet en kregen ze allemaal een score: +1 voor geen risico, 0 voor gebieden waarop verder onderzoek nodig en -1 voor een cruciaal risico.

Voor elk scenario schreef Kubiek een algemene conclusie en een aantal concrete aanbevelingen. Bijvoorbeeld het bouwen in een carré-vorm om geluidoverlast van het schoolplein te beperken. Of het aanpassen van de parkeerregels in een bepaalde straat.
Met de ruimtelijke risicoanalyse kan de gemeente Zaanstad voorlopig vooruit. Mochten één of meerdere scenario’s in de nabije toekomst verder uitgewerkt worden, dan kan Kubiek mogelijk opnieuw iets voor de gemeente betekenen.

Nieuwsbrieven Kubiek

Kubiek in cijfers

  • 14 deskundige adviseurs
  • Meer dan 250 projecten per jaar
  • 7 jaar actief op de Nederlandse markt
  • Projecten in meer dan 250 gemeenten

  

Klanttevredenheid

Laatste berichten

Laatste tweets


Lees in onze nieuwe blog hoe @KubiekRuimte ervoor zorgt dat de opdrachtgevers niet als nummer worden behandeld.… https://t.co/gRIV4TtV6B

Lees in onze nieuwe blog hoe @KubiekRuimte middels een wijziging van het bestemmingsplan, en de uitgebreide aanvraa… https://t.co/uFi29DfkgJ
Follow Kubiek Ruimte on Twitter

Bedrijfsgegevens

kubiek-ruimtelijke-plannen-logo


Kerkewijk 117
3904 JB  Veenendaal

0318 - 50 56 37
F  0318 - 51 92 69

I   www.kubiek.nu
info@kubiek.nu

KVK    60051361
Bank  NL93.INGB.0006.476.588
BTW   NL853.746.989.B01

Lid van de BNSP

sbb beeldmerk