dinsdag, 25 juli 2017

Op tijd aan de slag met de omgevingswet

Geschreven door 
Over twee jaar wordt de omgevingswet van kracht. Kubiek Ruimtelijke plannen bereidt zich er nu al op voor. “De omgevingswet vereist een nieuwe manier van werken voor gemeenten en opdrachtgevers, en dus ook voor ons”, aldus Matteo de Visser van Kubiek.

In een land als België wordt er vrij losjes omgegaan met ruimtelijke ordening. Daardoor kan het landschap makkelijk verrommelen. Nederland kenmerkt zich juist door strakke regels, waardoor een relatief kleine ingreep vaak veel regelwerk met zich meebrengt. De omgevingswet moet een soort tussenmodel worden: geen verrommeling, maar wel meer mogelijkheden en een lagere lastendruk voor mensen die iets willen aanleggen, bouwen of verbouwen.

Eén omgevingsplan
De bestaande Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) gaan, samen met tal van andere ruimtelijke regels en milieuwetten, op in de omgevingswet. Een belangrijke verandering is de introductie van het zogenoemde omgevingsplan, vertelt Matteo de Visser, die onlangs een cursus volgde over de omgevingswet. “In het huidige systeem moet een bestemmingsplan meestal gewijzigd worden om een nieuwe ontwikkeling mogelijk te maken. Dat nieuwe bestemmingsplan vervangt dan het oude plan. Zo is er in veel gemeenten een lappendeken aan bestemmingsplannen ontstaan. De nieuwe omgevingswet voorziet in één omgevingsplan voor de hele gemeente. Als een stuk grond een andere functie krijgt, zal die verandering in dat ene plan doorgevoerd moeten worden.”

In een bestemmingsplan is vastgelegd welke functie op een bepaalde locatie is toegestaan. In een omgevingsplan is vastgelegd welke functies op een bepaalde locaties denkbaar zijn - en welke niet. Zo worden burgers en bedrijven uitgenodigd om zelf met initiatieven te komen voor bepaalde locaties.

Meer autonomie
De nieuwe omgevingswet geeft gemeenten ook meer autonomie. “Voor geur en geluid gelden nu bijvoorbeeld landelijk bepaalde normen, maar straks hebben gemeenten meer ruimte om zelf een afweging te maken met het oog op de lokale situatie.”

Er zullen daarmee ook meer verschillen ontstaan tussen gemeenten onderling. Kubiek heeft in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met gemeenten en weet vaak wel hoe de hazen lopen. Dit soort kennis over de werkwijze van specifieke gemeenten lijkt in de toekomst alleen nog maar relevanter te worden.

Werken met de omgevingswet
Inhoudelijk zal er in het werk van Kubiek uiteindelijk niet zo veel veranderen, verwacht De Visser. “Uiteindelijk heb je te maken met dezelfde belangen: die van de ontwikkelaar of opdrachtgever, van de gemeente, van de omwonenden, van het milieu. De systematiek verandert echter behoorlijk.” Vandaar dat de medewerkers van Kubiek zich al grondig in de nieuwe wet verdiepen, onder meer door het volgen van cursussen.

Het lijkt vroeg om al twee jaar voor de invoering van de omgevingswet ermee de slag te gaan, maar dat is het niet. “Er zijn gemeenten die, vooruitlopend op de invoering van de wet, nu al een omgevingsplan op gaan stellen. Dat is mooi, want zo worden eventuele kinderziekten ook vroegtijdig opgespoord. Tegelijk betekent het dat wij van Kubiek er nu ook al klaar voor moeten zijn, want de omgevingswet vereist een nieuwe manier van werken voor de gemeente, voor de opdrachtgever én voor ons.”

Draagvlak
Uiteindelijk moet de nieuwe wet zorgen voor een vereenvoudiging, versnelling en verbetering van het omgevingsrecht. Hoewel procedures sneller kunnen verlopen, zal in het voortraject juist meer werk gaan zitten, verwacht De Visser. “Nu is het zo dat de overheid zelf onderzoek doet naar het draagvlak voor een bepaalde ontwikkeling, maar die verantwoordelijkheid komt straks bij de initiatiefnemer te liggen.” Ook op dit vlak zou Kubiek in de toekomst mogelijk veel werk uit handen kunnen nemen van opdrachtgevers.

Nieuwsbrieven Kubiek

Kubiek in cijfers

  • 14 deskundige adviseurs
  • Meer dan 250 projecten per jaar
  • 7 jaar actief op de Nederlandse markt
  • Projecten in meer dan 250 gemeenten

  

Klanttevredenheid

Laatste berichten

Laatste tweets


Lees in onze nieuwe blog hoe @KubiekRuimte ervoor zorgt dat de opdrachtgevers niet als nummer worden behandeld.… https://t.co/gRIV4TtV6B

Lees in onze nieuwe blog hoe @KubiekRuimte middels een wijziging van het bestemmingsplan, en de uitgebreide aanvraa… https://t.co/uFi29DfkgJ
Follow Kubiek Ruimte on Twitter

Bedrijfsgegevens

kubiek-ruimtelijke-plannen-logo


Kerkewijk 117
3904 JB  Veenendaal

0318 - 50 56 37
F  0318 - 51 92 69

I   www.kubiek.nu
info@kubiek.nu

KVK    60051361
Bank  NL93.INGB.0006.476.588
BTW   NL853.746.989.B01

Lid van de BNSP

sbb beeldmerk