dinsdag, 07 april 2020

Met Kubiek op zoek naar de perfecte stek

Geschreven door 
De opdrachtgevers woonden zelf nog niet in Rijswijk, maar ze hadden er al wel een stuk grond met bouwbestemming in bezit. Daarop zouden ze twee woningen mogen bouwen ter compensatie voor eerder gesloopte varkensstallen. Ze wilden echter liever wat verder van de dijk wonen, zodat ze minder last zouden hebben van licht en geluid van het verkeer. Ook zou op die manier de ruimte op de bouwkavel en de kavel in het verlengde daarvan – inmiddels ook in bezit van de opdrachtgevers – beter benut worden. Samen met Kubiek verkenden ze de mogelijkheden om de bouwbestemming naar de aangrenzende kavel te verplaatsen en daar één vrijstaande woning te bouwen. 
 
De opdrachtgevers betrokken de gemeente Buren, waar Rijswijk onder valt, al vroeg bij hun plannen. “We wilden de gemeente graag betrekken bij de voorbereiding van onze aanvraag voordat we die zouden indienen. Kubiek hebben we ook al gauw ingeschakeld. Zelf ben ik advocaat, dus ik kan best juridische teksten schrijven, maar voor een ruimtelijke onderbouwing heb je toch specialistische kennis en ervaring met planologische procedures nodig. We hadden heel goede argumenten, ook vanuit het perspectief van de gemeente: als je één woning bouwt, in plaats van twee, betekent dat natuurlijk veel minder milieubelasting en ons initiatief zou ook het landschap ten goede komen. Maar je staat altijd sterker als je er een bureau bij betrekt dat voor de gemeente een vertrouwde partij is en deskundig is op het gebied van ruimtelijke ordening.”
 
De gemeente vroeg onder meer om een stedenbouwkundige analyse, zodat de nieuwe woning en de bijbehorende schuur goed zouden passen in de omgeving. Die analyse werd opgenomen in de ruimtelijke onderbouwing van de aanvraag voor de uitgebreide omgevingsvergunning. Voor verschillende locaties zocht Kubiek uit hoe een vrijstaande woning en bijgebouw het beste in het landschap zouden passen. Daarnaast werden een onderzoek naar flora en fauna, een archeologisch onderzoek en een bodemonderzoek uitgevoerd.
 
Uiteindelijk werd in overleg met de gemeente en de opdrachtgevers gekozen voor situering in de lengterichting. Daarmee worden de door gemeente en opdrachtgevers gewenste zichtlijnen gewaarborgd en komt de landelijke ruimte rond de woning en de bijhorende schuur het best tot haar recht.
 
De opdrachtgevers kijken met tevredenheid terug op de samenwerking. “Kubiek is deskundig en bekend in overheidsland, heeft goed naar onze wensen geluisterd en heeft ons prima geholpen in het hele proces. Mede dankzij Kubiek zijn de vergunning tot verplaatsing van de bouwbestemming, de goedkeuring door de welstandscommissie en de bouwvergunning inmiddels verleend. De eerste paal is op 27 maart geslagen.”

Nieuwsbrieven Kubiek

Kubiek in cijfers

  • 14 deskundige adviseurs
  • Meer dan 250 projecten per jaar
  • 7 jaar actief op de Nederlandse markt
  • Projecten in meer dan 250 gemeenten

  

Klanttevredenheid

Laatste berichten

Laatste tweets


Lees in onze nieuwe blog hoe @KubiekRuimte ervoor zorgt dat de opdrachtgevers niet als nummer worden behandeld.… https://t.co/gRIV4TtV6B

Lees in onze nieuwe blog hoe @KubiekRuimte middels een wijziging van het bestemmingsplan, en de uitgebreide aanvraa… https://t.co/uFi29DfkgJ
Follow Kubiek Ruimte on Twitter

Bedrijfsgegevens

kubiek-ruimtelijke-plannen-logo


Kerkewijk 117
3904 JB  Veenendaal

0318 - 50 56 37
F  0318 - 51 92 69

I   www.kubiek.nu
info@kubiek.nu

KVK    60051361
Bank  NL93.INGB.0006.476.588
BTW   NL853.746.989.B01

Lid van de BNSP

sbb beeldmerk