donderdag, 13 januari 2022

Hoe een verbouwing van 5000 euro zomaar een ton kan kosten

Geschreven door 

Het is voor veel mensen met bouwplannen een formaliteit: tekenen dat de kosten van eventuele planschade voor rekening van de initiatiefnemer komen. Maar welke kosten daar precies onder vallen, verschilt sterk per gemeente. Met een planschaderisico-analyse en deskundig advies van Kubiek voorkom je onnodige kosten en weet je waar je aan toe bent.

Wanneer kun je een planschadeverzoek indienen?
Bij elke bestemmingswijziging kunnen omwonenden een planschadeverzoek indienen, bijvoorbeeld wanneer de waarde van hun woning vermoedelijk daalt als gevolg van de nieuwe ontwikkeling. Misschien hadden ze altijd een vrij uitzicht op de polder, maar kijken ze nu tegen een nieuwbouwwijk aan. Of ze hadden een heerlijke tuin op het zuiden, maar door nieuwe bebouwing zitten ze ineens een groot deel van de dag in de schaduw. Als planschade aangetoond kan worden, kunnen burgers ter compensatie een vergoeding krijgen. Die wordt in de regel afgewenteld op de initiatiefnemer van het bouwplan. Maar in de ene gemeente moet je als initiatiefnemer veel dieper in de buidel tasten dan in de andere gemeente. Want achter de schermen kunnen de spelregels per gemeente flink verschillen.

Wat zijn de kosten gemoeid met een planschadeverzoek? 
Bij een planschadeverzoek zijn er twee soorten kosten waarmee een initiatiefnemer van een bouwplan geconfronteerd kan worden. Ten eerste is er de tegemoetkoming in planschade zelf. Het is gebruikelijk dat de gemeente een overeenkomst sluit met de initiatiefnemer van een bouwplan waarin de tegemoetkoming zelf wordt afgewenteld op de initiatiefnemer. Dit is de zogenaamde zuivere planschadeovereenkomst op grond van artikel 6.4a Wro. Kubiek ondersteunt initiatiefnemers met het opstellen van een planschaderisicoanalyse. Daarmee brengen wij het totale planschaderisico voor een initiatiefnemer (van tevoren) in beeld. Tot zover gaat het in alle gemeenten hetzelfde.

Waarom moet je nooit een planschadeovereenkomst tekenen zonder goed advies van Kubiek?

Ten tweede zijn er de bijkomende kosten, zoals de kosten van een onafhankelijk adviseur die door de gemeente wordt ingeschakeld naar aanleiding van een planschadeverzoek, de kosten van de rechtsbijstandverlener en/of de kosten van de deskundige van de aanvrager. Hier wordt door gemeenten verschillend mee omgegaan in de praktijk. Hoewel deze bijkomende kosten op grond van artikel 6.4a Wro niet verhaald mogen worden op een initiatiefnemer, zien wij dit wel gebeuren. Dit kan grote gevolgen hebben, omdat deze bijkomende kosten in de tienduizenden euro’s kunnen lopen. De teller begint dan al direct te lopen op het moment dat er een planschadeverzoek binnenkomt, ongeacht of dat verzoek uiteindelijk gehonoreerd wordt. Teken dus nooit zomaar een planschadeovereenkomst en laat je van tevoren adviseren door Kubiek!

Heb je een vraag over jouw project? Kubiek helpt je graag op weg. Neem contact op met Corstian Hanse, onze planschade-expert, op 06-53948357.

Kubiek in cijfers

  • 15 deskundige adviseurs
  • Meer dan 350 projecten per jaar
  • 7 jaar actief op de Nederlandse markt
  • Projecten in meer dan 250 gemeenten

  

Klanttevredenheid

Nieuwsbrieven Kubiek

Bedrijfsgegevens

kubiek-ruimtelijke-plannen-logo


Kerkewijk 156
3904 JJ  Veenendaal

0318 - 50 56 37
F  0318 - 51 92 69

I   www.kubiek.nu
info@kubiek.nu

KVK    60051361
Bank  NL93.INGB.0006.476.588
BTW   NL853.746.989.B01

Lid van de BNSP

sbb beeldmerk