woensdag, 22 december 2021

Een werkdag van Pelle, altijd afwisselend

Geschreven door 

Een saaie werkdag? Niet voor Pelle!

Pelle (op de foto in het midden) werkt nu 3 jaar bij Kubiek Ruimtelijke Plannen. Hij is als onderdeel van zijn master Planologie stage komen lopen en bleef hangen voor zijn eerste baan. Als adviseur is hij inmiddels allround inzetbaar. Hij begeleidt junior adviseurs is gedetacheerd bij gemeente Zuidplas en helpt Kubiek achter de schermen nog beter te worden als bedrijf. Een kijkje in de werkweek van Pelle Keizer. 

Pelle is gedetacheerd bij gemeente Zuidplas 
Bij gemeente Zuidplas ben ik als beleidsadviseur RO betrokken bij de aanvragen vanuit de bewoners, bedrijven en andere initiatiefnemers binnen de gemeente. Dat gebeurt veelal in een vroeg stadium, bijvoorbeeld een initiatief voor woningbouwontwikkeling, maar het kan ook een zakelijke aanvraag zijn van een ondernemer die zijn bedrijf graag zou willen uitbreiden.

Tijdens zo’n eerste vooroverleg toets ik het plan aan het gemeentelijk beleidskader dat op de planlocatie geldt. Als het nodig is bespreek ik de plannen ook met andere relevante afdelingen binnen de gemeente zoals Economische Zaken, Wonen of Stedenbouw. Vaak hebben we dan een goede eerste indicatie of het initiatief kansrijk is of niet. Bij aanvullende vragen kan een gesprek met de initiatiefnemers misschien nodig zijn, of als we een alternatief plan willen voorstellen in een iets andere vorm. Zo geven we invulling aan de nieuwe rol die van ons wordt gevraagd vanuit de Omgevingswet.

Wanneer het plan een grote impact heeft, dan adviseer ik het college van Burgemeester en Wethouders hoe en op welke manier ze kunnen besluiten op het voorliggende plan. Wat zijn de gevolgen van deze ontwikkeling, wat zijn de kansen en risico’s en sluit het aan bij het gemeentelijk beleid? Als daarna de ruimtelijke procedure van start gaat help ik bij het verlenen van de omgevingsvergunning, of ik breng, na een samenwerking met de initiatiefnemer, het bestemmingsplan ter besluitvorming in, in de gemeenteraad.

Het leuke vind ik dat ik naast deze veelzijdige job binnen een mooie gemeente ook afgebakende commerciële projecten draai vanuit Kubiek als adviesbureau. Dat kunnen projecten zijn door heel Nederland, van klein naar groot. Mooi voorbeeld is de wijk Cronenburgh IV in Loenen. Daar ben ik betrokken als adviseur ruimtelijke ontwikkeling vanuit Kubiek Ruimtelijke Plannen.

De afwisseling van verschillende projecten maakt het heel veelzijdig
Voor deze nieuwe wijk heb ik het participatietraject, maar ook de communicatiestrategie en het -plan vormgegeven. Dat plan is samen met de klankbordgroep, de gemeente en ontwikkelaars naar ieders tevredenheid besproken. Het plan ligt nu ter besluitvorming klaar zodat het straks naar de gemeenteraad kan. Ik hoop dat de volgende stap is dat we verder kunnen met het participatietraject.

Voor het plan heb ik al onderzoek gedaan naar eventuele belemmerende omgevingsaspecten. Ruimtelijke ontwikkeling moet voldoen aan een aantal factoren zoals een goede bodemkwaliteit, het uitblijven van schade aan beschermde plant- en diersoorten en het garanderen van een goed woon- en leefklimaat voor de mensen die hier straks komen te wonen. Door deze aspecten in een vroeg stadium inzichtelijk te maken kunnen we hier gelijk rekening mee houden in de sessies met de omgeving. Ook voor de projectontwikkelaar is dit fijn, zo krijgt hij in een vroegtijdig stadium een ruimtelijke analyse van ons waar eventuele kansen en belemmeringen liggen gedurende de publiekrechtelijke procedure en het opstellen van het uiteindelijke bestemmingsplan.

Naast al deze inhoudelijk projecten vind ik het ook leuk om me in te zetten in het verbeteren van de informatiestromen binnen Kubiek. Ik analyseer de informatie uit de managementsystemen en haal hier belangrijke trends en ontwikkelingen uit waarmee ik Kubiek adviseer welke bedrijfsmatige keuzes ze kunnen maken.

Nieuwsbrieven Kubiek

Kubiek in cijfers

  • 15 deskundige adviseurs
  • Meer dan 350 projecten per jaar
  • 7 jaar actief op de Nederlandse markt
  • Projecten in meer dan 250 gemeenten

  

Klanttevredenheid

Laatste tweets


Kubiek heeft bij drie kantoorgebouwen getransformeerd naar 133 nieuwe woningen. Benieuwd naar de bijdrage van Kubie… https://t.co/scGOTcT2lU

De afsluiting van de miniserie over ons stedenbouwkundige werk had u nog van ons te goed. Lees in deze blog hoe het… https://t.co/wGdv3r2QLe
Follow Kubiek Ruimte on Twitter

Bedrijfsgegevens

kubiek-ruimtelijke-plannen-logo


Kerkewijk 156
3904 JJ  Veenendaal

0318 - 50 56 37
F  0318 - 51 92 69

I   www.kubiek.nu
info@kubiek.nu

KVK    60051361
Bank  NL93.INGB.0006.476.588
BTW   NL853.746.989.B01

Lid van de BNSP

sbb beeldmerk