telephoneemaillinkedin
woensdag, 02 december 2020

Sint Pancras - Bestemmingsplan

Geschreven door 

“Hierbij het verheugende bericht waar we al jaren naar uit hebben gezien. Dankzij jouw vakkundigheid kennis van zaken en tomeloze inzet is het eindelijk voor elkaar gekomen.” Het is altijd leuk om dit soort enthousiaste mails binnen te krijgen. Lees in deze blog hoe Diriël van Kubiek de handen op elkaar kreeg in Sint Pancras.

Het draaide bij dit project om een woonhuis met een stuk grond uit een erfenis. De woning stond aan de Bovenweg, maar het perceel liep achter het huis helemaal door tot aan de Benedenweg. Het stuk grond, met als bestemming tuin, lag daar middenin een lint van bebouwing.

Bouwkundig tekenaar Hans van den Burg adviseerde de familie om het deel van het perceel aan de kant van de Benedenweg apart te verkopen als bouwlocatie. Voordat het stuk grond in de verkoop zou gaan, moest het bestemmingsplan nog wel gewijzigd worden, maar de gemeente Langedijk had al aangegeven dat ze bereid was om daaraan mee te werken.

Van den Burg zette namens de erfgename de procedure in gang en schakelde een ruimtelijk adviseur in. Na bijna vier jaar was er echter nog maar weinig vooruitgang geboekt, vertelt hij. “Toen ben ik gewoon het internet op gegaan om te zoeken naar een partij die wel ter zake kundig zou zijn. Zo kwam ik bij Kubiek terecht. Diriël is er vervolgens mee aan de slag gegaan. Nou, toen kwam er eindelijk schot in de zaak. Diriël zat erop als een bok op een haverkist. Echt geweldig!”

Kubiek Ruimtelijke Plannen voerde overleg met de gemeente, had regelmatig contact met de eigenaar van het stuk grond en herschreef het concept-bestemmingsplan dat er inmiddels al lag. Punt van aandacht was dat een naastgelegen bedrijf mogelijk voor overlast zou kunnen zorgen, maar Kubiek zag binnen de geldende ruimtelijke regels wel degelijk ruimte voor de bouw van de woning. In het plan werd bijvoorbeeld vastgelegd dat de te bouwen woning voorzien zou worden van een zogenoemde dove gevel, zodat eventuele geluidsoverlast beperkt zou blijven.

Toen het bestemmingsplan ter inzage lag, kwam er nog een zienswijze binnen. Na een goed gesprek met de indieners, de eigenaar van de grond en de gemeente kon het bestemmingsplan echter toch vastgesteld worden in de raad. Daarmee is de weg vrij om het stuk grond te verkopen als kant en klare bouwlocatie.

Van Den Burg is nog altijd heel blij dat hij bij Kubiek terechtgekomen is. “Mocht er ooit nog eens zo’n project op mijn pad komen, dan weet ik waar ik moet zijn om dingen voor elkaar te krijgen. Al is dat niet zo waarschijnlijk, want inmiddels ben ik met pensioen gegaan. Maar als iemand in mijn omgeving tegen zoiets aanloopt, zou ik altijd zeggen: ga naar Kubiek!”

Nieuwsbrief