telephoneemaillinkedin
woensdag, 02 december 2020

Hilvarenbeek - Ruimtelijke onderbouwing voor zonneweide

Geschreven door 

Of Kubiek een ruimtelijke onderbouwing kon aanleveren voor een zonneveld in Hilvarenbeek. Klein detail: de aanvraag moest al binnen een paar weken ingediend zijn. Kubiek ging voortvarend aan de slag en wist in samenwerking met Ecoresult en Maris landschapsarchitectuur een haalbaar en duurzaam plan neer te zetten.

De opdrachtgever, een ontwikkelaar van zonneparken, benaderde Kubiek Ruimtelijke Plannen begin juli omdat hij mogelijkheden zag voor een zonneveld op een perceel aan de Ambrosiusweg in Hilvarenbeek. Om dit jaar nog enige kans te maken, moesten aanvragen vóór 1 augustus aangeleverd worden bij de gemeente. Een hele uitdaging, maar Kubiek zet zich graag in voor duurzame ruimtelijke plannen en pakte de handschoen op. Er moest voor de deadline niet alleen een ruimtelijke onderbouwing en een m.e.r-beoordeling op tafel komen, het beleid van de gemeente vroeg ook om een inpassingsplan en een zogeheten quickscan flora en fauna.

Inpassingsplan

De ruimtelijke onderbouwing en de vormvrije m.e.r.-beoordeling schreef Diriël van Lienden van Kubiek. Voor het inpassingsplan schakelde ze Maris landschapsarchitectuur in. “We stellen wel vaker inpassingsplannen op voor Kubiek”, vertelt Cees Maris van het bureau. “En als wij bijvoorbeeld een ruimtelijke onderbouwing nodig hebben, weten we Kubiek te vinden. We vullen elkaar goed aan.”

Voor het project in Hilvarenbeek bracht zijn bureau eerst het eigene van de locatie in kaart. “Zo doen we dat bij vrijwel elk plan. We gaan dan na hoe de natuur en de mens het landschap door de jaren heen hebben gevormd. Vervolgens kijken we welke ingrediënten daarvan een plek kunnen krijgen bij een nieuwe ontwikkeling.”

In het geval van een zonneveld wordt ook geprobeerd om de panelen zo goed mogelijk te ‘verpakken’, aldus Maris. “Het is belangrijk dat je zo’n akker niet tot de rand vol legt met zonnepanelen, maar aan de randen bijvoorbeeld houtwallen aan te leggen en bomen aan te planten. Het mooie is dat die nieuwe hakhoutwallen en boomgroepen ook echt iets toevoegen aan het landschap. Door een bloemrijk grasveld en bijenkasten in het plan op te nemen, kun je er echt voor zorgen dat de natuur een impuls krijgt.”

Quickscan flora en fauna

Dat het zonneveld in Hilvarenbeek geen schadelijke gevolgen zou hebben voor de natuur, moest nog wel onderbouwd worden met een flora- en faunaonderzoek. Daarvoor benaderde Diriël Ecoresult, een bureau dat regelmatig wordt ingeschakeld door Kubiek. “We werken al jarenlang heel goed samen met Kubiek”, vertelt Anton van Meurs van Ecoresult. “Elke week gaan er wel een of twee rapporten die kant op. De samenwerking is naar volle tevredenheid. Natuurlijk geven we wel eens een advies dat Kubiek niet goed uitkomt, bijvoorbeeld omdat het vertraging oplevert of om een extra inspanning vraagt. Maar wij kijken puur wat er wettelijk gezien mogelijk is, en dat wordt echt gewaardeerd.”

In dit geval was er na de quickscan geen reden voor verder onderzoek. “Er liggen in de nabije omgeving geen beschermde natuurgebieden. Het ging hier bovendien om een akker in vrij open gebied, zonder watergang of robuuste bomenrijen. Daar verwacht je niet zo veel beschermde flora en fauna. We gaan altijd nog wel zelf in het plangebied kijken, maar dat leverde in dit geval ook geen nieuwe inzichten op.”

Er is nog wel eens kritiek op de ontwikkeling van dit soort zonnevelden. Onterecht, vindt Van Meurs. “Zeker in dit geval. In het inpassingsplan wordt een aanzienlijk deel van het perceel opengelaten, waardoor er meer juist ruimte komt voor planten en kleine dieren. Qua ecologie zie ik veel liever zo’n goed ingepast zonnepanelenveld dan een maïsveld.”

Volgende ronde

De conclusies van Ecoresult kwamen binnen twee weken binnen en Maris kon op korte termijn al voor een eerste schets van het inpassingsplan zorgen. Zo kon Kubiek de aanvraag na een paar hectische weken op tijd indienen. De inspanningen van alle betrokken partijen werden beloond: het plan voor een zonneveld aan de Ambrosiusweg mocht door naar de volgende ronde en kon verder uitgewerkt worden.

 
 
 

Nieuwsbrief