telephoneemaillinkedin
woensdag, 02 maart 2022

Herbestemming vakantiepark buitengebied - Ermelo

Geschreven door 

Vanuit Kubiek Ruimtelijke Plannen werkt Donald Meis met plezier als beleidsadviseur ruimte voor de gemeente Ermelo. Op het moment is hij betrokken bij de revitalisering en herbestemming van vakantieparken in het buitengebied. 

Permanent bewoonde vakantieparken
De gemeente Ermelo kent door haar ligging op de Veluwe veel succesvolle vakantieparken. Maar tegelijkertijd bestaan er ook steeds meer parken die langzaamaan verloederen en waarop amper nog recreatie plaatsvindt. De huisjes in de parken zijn bedoeld om vakantie te houden, maar een deel wordt nu ook gebruikt voor permanente huisvesting. De redenen hiervoor lopen sterk uiteen.

De gemeente Ermelo wil deze problematiek graag aanpakken samen met de betrokken partijen. Dat willen ze doen door de vakantieparken op te knappen, te renoveren of door ze een hele nieuwe bestemming te geven. Sommige parken kunnen mogelijk tot woonwijk worden omgezet. Naast de aanpak op lokaal niveau werkt de gemeente Ermelo met tien andere gemeenten, de provincie en de recreatiesector samen binnen het regionale programma Vitale Vakantieparken Veluwe.

Belanghebbenden participeren in de planvorming
Een belangrijke stap in dit proces is om de parkeigenaren en VvE’s bij de planvorming te betrekken. Dit is van belang om tot een collectief gedragen beleid te komen. Het participatieproces is net in gang gezet en wordt ook gecoördineerd door Kubiek Ruimtelijke Plannen. 

Nieuwsbrief