telephoneemaillinkedin
donderdag, 02 februari 2023

Gebiedsontwikkeling - Halvinkhuizen - Putten

Geschreven door 

Kubiek Ruimtelijke Plannen heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van het plan Halvinkhuizen in de Gemeente Putten. 

De gemeenteraad heeft inmiddels de Ontwikkelvisie Halvinkhuizen vastgesteld om de bouw van zo’n 1000-1300 woningen mogelijk te maken. Een vervolg hierop is de uitwerking van een bestemmingsplan voor fase 1, het bestemmingsplan wordt door Kubiek gemaakt voor 300 woningen (samen met Antea voor de aanmeldnotitie vormvrije mer). Naar verwachting wordt eind 1e kwartaal 2023 het ontwerpbestemmingsplan ter visie worden gelegd. Meer informatie vindt u op : https://www.putten.nl/Inwoners/Projecten/Halvinkhuizen

Nieuwsbrief