telephoneemaillinkedin
donderdag, 29 september 2022

Bestemmingsplan Kopse Waard - Elburg

Geschreven door 

Eind 2020 heeft de gemeenteraad van gemeente Elburg het bestemmingsplan Kopse Waard vastgesteld.

Het plan betreft een herontwikkeling tot wonen en recreatie aan het water: realisatie van vijf vrije kavels aan het water, het verplaatsen en reconstrueren van de bestaande botenhelling, herinrichten van het parkeerterrein en realiseren van een toiletvoorziening.
Het plangebied wordt ontwikkeld tot een prachtige plek waar mensen lekker kunnen varen, vissen, pootjebaden of zonnebaden.

Kubiek Ruimtelijke Plannen heeft het bestemmingsplan in nauwe samenwerking met de gemeente Elburg opgesteld en geadviseerd voor de vaststelling in de gemeenteraad. Ook de uitvoering van de bijbehorende onderzoeken naar omgevingsfactoren zijn door Kubiek verzorgd (o.a. flora en fauna, water, geur, geluid, bodem, verkeer en parkeren, hinder bedrijvigheid en maatschappelijke uitvoerbaarheid).

Kopse waard 2

Nieuwsbrief