Uw vraagstuk / Onze diensten

Het dienstenaanbod van Kubiek Ruimtelijke Plannen.

maandag, 31 december 2018

Vinkeveen - Ruimtelijke onderbouwing voor een autobedrijf

Het verkopen van auto's bleek volgens het bestemmingsplan waar autobedrijf Jos Priem B.V. gevestigd was niet te mogen. Priem huurde het perceel aan de Uitweg in Vinkeveen al drie jaar toen hij de kans kreeg om het aan te kopen. Volgens het bestemmingsplan bleek het runnen van een autobedrijf op die locatie echter niet toegestaan. Voor het gebied gold de bestemming agrarisch en wonen, en daar valt auto’s verkopen niet onder.
Meneer Priem wilde het wel goed regelen, dus stapte hij naar de gemeente. De gemeente Ronde Venen, waar Vinkeveen onder valt, was bezig een nieuw bestemmingsplan voor het hele buitengebied vast te stellen. Tegen een aantal voorwaarden bleek de gemeente bereid om binnen het nieuwe plan ruimte te bieden aan het autobedrijf. Zo moest bij wijze van tegenprestatie de helft van de kassen die nog op het perceel stonden gesloopt worden. Bovendien vroeg de gemeente Priem om zelf een ruimtelijke onderbouwing aan te leveren.

Kubiek schreef de ruimtelijke onderbouwing waarmee een bedrijfsfunctie op het perceel moest worden mogelijk gemaakt. Er werd onderbouwd dat een autobedrijf goed past in de omgeving, waar ook nog een tuincentrum en een aantal woningen staan. Ook stelde Kubiek vast dat er geen grenzen overschreden worden qua milieuvoorwaarden. Er bleken bovendien voldoende parkeerplaatsen aanwezig te zijn, en de afstand tot naastgelegen woningen is groot genoeg. Verder onderstreepte Kubiek dat het verwijderen van de kassen kwaliteitswinst voor het landschap zou betekenen. Inmiddels is het autobedrijf formeel gelegaliseerd binnen het bestemmingsplan.

Laatste berichten

Laatste tweets


Voor de vernieuwing van een sportpark in Leerdam was een nieuw bestemmingsplan nodig. In deze blog lees je wat daar… https://t.co/g4f3dO8m5D

Iedereen kent wel iemand die makkelijk is in de omgang en in het contacten leggen. Misschien ben je het wel zelf.… https://t.co/3ArDmArZzw
Follow Kubiek Ruimte on Twitter

Bedrijfsgegevens

kubiek-ruimtelijke-plannen-logo


Kerkewijk 117
3904 JB  Veenendaal

0318 - 50 56 37
F  0318 - 51 92 69

I   www.kubiek.nu
info@kubiek.nu

KVK    60051361
Bank  NL93.INGB.0006.476.588
BTW   NL853.746.989.B01