donderdag, 23 september 2021
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog

Het woningbouw project Cronenburgh fase 4 in Loenen aan de Vecht

De wijk Cronenburgh in het idyllische dorp Loenen aan de Vecht ligt mooi gelegen. Het dorp is geliefd bij watersporters en rustzoekers en ligt centraal gelegen tussen Utrecht en Amsterdam. Hier wordt het woningbouwproject Cronenburgh fase 4 ontwikkeld. Een proces waarbij ook de dorpsraad en de inwoners bij betrokken worden. Rex den Heijer is namens Kubiek Ruimtelijke Plannen als procesbegeleider betrokken bij dit project, een eerste verkennende wandeling door het gebied heeft al plaatsgevonden.

maandag, 05 juli 2021
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog

Aan de Pietersbergweg in Amsterdam zijn dit jaar drie kantoorgebouwen veranderd in appartementencomplexen. Een prachtige ontwikkeling in een tijd waarin grote behoefte is aan betaalbare huurwoningen. Kubiek maakte het project mede mogelijk door de ruimtelijke onderbouwing te schrijven.

maandag, 17 mei 2021
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog

Voor een goed stedenbouwkundig plan is een goede samenwerking met alle stakeholders onontbeerlijk. Door al vanaf het begin de verbinding met alle betrokken partijen te zoeken, kan Kubiek teleurstellingen in een latere fase voorkomen. Zo ontstaat er een plan waar iedereen trots op kan zijn.

maandag, 12 april 2021
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog

Aan het begin van de winkelstraat van Kesteren staat een monumentale dijkwoning met een grote schuur erachter. De eigenaars wilden graag kleiner gaan wonen, maar het pand kon alleen verkocht worden als de bestemming gewijzigd zou worden. Kubiek pakte de handschoen op.

donderdag, 01 april 2021
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog

Op een donk bij Hoogblokland was jarenlang veehouderij gevestigd. Kubiek stelde een stedenbouwkundig plan op voor herinrichting van het perceel en schreef tegelijktijdig een nieuw bestemmingsplan. Dat leverde een plan op voor nieuwe woningen die prachtig in het omliggende landschap passen.

maandag, 22 maart 2021
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog

Stedenbouwkundige projecten zijn vaak projecten van de lange adem, maar het eindresultaat kan zomaar heel spectaculair worden. Dat geldt ook voor een nieuwe ontwikkeling langs de A12 in Bodegraven, waarvoor Kubiek een beeldkwaliteitsplan opstelde.

maandag, 01 maart 2021
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog

De afdeling ruimtelijke ordening van de gemeente Houten had maar één nieuwe medewerker nodig. Kubiek Ruimtelijke Plannen en Adviesbureau Mol - van Zelst bundelden hun krachten en solliciteerden samen. En ze kregen het vertrouwen. Een blog over een vruchtbare kruisbestuiving.

maandag, 08 februari 2021
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog

Op een perceel aan de Nieuwemeerdijk in Badhoevedorp mocht een vrijstaand huis gebouwd worden. De nieuwe eigenaar wilde in plaats daarvan echter twee woningen realiseren. Met hulp van Kubiek lukte dat uiteindelijk.

vrijdag, 08 januari 2021
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog

Voor een melkveehouder in Vuren schreef Kubiek een wijzigingsplan, waardoor het mogelijk werd om een aantal grienden om te zetten in grasland en een stuk agrarische grond in de directe omgeving juist een natuurfunctie te geven. 

vrijdag, 27 november 2020
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog

“Hierbij het verheugende bericht waar we al jaren naar uit hebben gezien. Dankzij jouw vakkundigheid kennis van zaken en tomeloze inzet is het eindelijk voor elkaar gekomen.” Het is altijd leuk om dit soort enthousiaste mails binnen te krijgen. Lees in deze blog hoe Diriël van Kubiek de handen op elkaar kreeg in Sint Pancras.

donderdag, 05 november 2020
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog

Of Kubiek een ruimtelijke onderbouwing kon aanleveren voor een zonneveld in Hilvarenbeek. Klein detail: de aanvraag moest al binnen een paar weken ingediend zijn. Kubiek ging voortvarend aan de slag en wist in samenwerking met Ecoresult en Maris landschapsarchitectuur een haalbaar en duurzaam plan neer te zetten.

woensdag, 14 oktober 2020
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog

Nederland bereidt zich al jaren voor op de invoering van de Omgevingswet. Maar liefst 26 wetten en honderden regels worden gebundeld in één nieuwe wet, die de regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening eenvoudiger moet maken. Maar wat is nu precies het idee? En hoe verandert het werk van Kubiek door de invoering van deze wet?

 

vrijdag, 25 september 2020
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog

Kubiek denkt bij verschillende gemeenten mee over de manier waarop de Omgevingswet handen en voeten moet krijgen. Elke gemeente legt daarbij weer zijn eigen accenten. Voor Kubiek biedt dat een schat aan ervaring, die ook weer ingezet kan worden bij andere gemeenten.

dinsdag, 07 juli 2020
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog
Hij was de eerste mbo’er die zijn intrede deed bij Kubiek. Hij begon zijn stageperiode thuis achter een bureautje, want door de lockdown was thuiswerken op dat moment de norm. Toch kijkt Stefan terug op een mooie periode, waarin hij veel geleerd heeft. En nu is het ook tijd om vooruit te blikken: het contract is inmiddels getekend.
vrijdag, 19 juni 2020
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog

Een woonboerderij in Koudekerk aan den Rijn leek de perfecte plek voor gezinshuis Bon Courage. Er was echter wel een functiewijziging nodig om dat mogelijk te maken. Kubiek leverde een bijdrage aan dit mooie project door de ruimtelijke onderbouwing te schrijven.

vrijdag, 05 juni 2020
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog
In het Noord-Hollandse Hem stond een bedrijfswoning te koop. Het bijbehorende agrarische bedrijf was er al geruime tijd niet meer, maar de bestemming was nooit gewijzigd. Een echtpaar wilde de woning graag betrekken als reguliere woning. Dat lukte, mede dankzij de inspanningen van Kubiek.
maandag, 25 mei 2020
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog
Het pand aan de Dorpsstraat in Budel kent een bijzondere geschiedenis. Ooit bestond het uit twee aparte woningen. De huidige eigenaars wilden beide woningen graag splitsen en er maar liefst vier appartementen van maken. Met de hulp van Kubiek werd dat plan uiteindelijk gerealiseerd. 
woensdag, 13 mei 2020
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog

De invoering van de Omgevingswet is voor veel Nederlanders misschien nog een ver-van-hun-bedshow, maar de nieuwe wet kan grote gevolgen hebben voor uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld als er op uw perceel in het verleden iets vergunningvrij gebouwd is of als u bouwplannen hebt. Laat u goed informeren!


Onder de nieuwe wet worden alle bestemmingsplannen binnen een gemeente vervangen door één omgevingsplan, waar alle inwoners zich aan moeten houden. Onderdeel van het omgevingsplan is de zogenaamde bruidsschat. De bruidsschat is een set rijksregels die met de komst van de Omgevingswet overgeheveld zullen worden naar de gemeenten, omdat die sommige dingen beter en locatie-specifiek kunnen regelen. De gemeenten kunnen deze regels uit de bruidsschat overnemen, maar ook wijzigen of zelfs schrappen uit het omgevingsplan. 

Eén van de rijksregels uit de bruidsschat betreft het vergunningvrij bouwen. Nu wordt dit nog op landelijk niveau geregeld door bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) toe te passen. Een déél van de regels voor het vergunningsvrij bouwen wordt ongewijzigd overgenomen in de Omgevingswet. Daar kan dus niets aan gewijzigd worden. Onderhoud mag bijvoorbeeld nog vergunningvrij worden uitgevoerd, ook andere werkzaamheden blijven in bepaalde gevallen vergunningvrij.

Een groot deel van de regels voor vergunningvrij bouwen is echter opgenomen in de bruidsschat. Het gaat hierbij om het vergunningvrij bouwen van de ”bijbehorende bouwwerken”, zoals aanbouwen en bijgebouwen, dakkapellen op het voordakvlak en erfafscheidingen hoger dan 1 meter. Ook ”andere bouwwerken” vallen eronder, zoals vlaggenmasten, speeltoestellen en straatmeubilair. Dit kan in de toekomst een beperking van uw mogelijkheden betekenen. Zo is de gemeente Utrecht van plan vergunningsvrij bouwen in tuinen te beperken. 

Slopen?

Misschien hebt u in het verleden al vergunningvrij gebouwd. Ook dan moet u goed opletten. De huidige regelgeving rond vergunningvrij bouwen overrulet namelijk het bestemmingsplan. Op sommige percelen is het aantal vierkante meters bebouwing daardoor groter dan volgens het bestemmingsplan is toegestaan. De gemeente krijgt met de Omgevingswet de mogelijkheid om voor te schrijven dat er op een perceel niet meer bebouwing aanwezig mag zijn dan in het omgevingsplan staat. 

De Raad van State zal zich over een eventuele afbraak-aanschrijving moeten uitspreken. Om de bebouwing te kunnen behouden, is het bij juridische procedures minimaal nodig te weten wat er wanneer en waar is gerealiseerd en of het gaat om legale bebouwing of illegale bebouwing. Het is daarom van groot belang om uw vergunningvrije bouwwerken goed te documenteren. Wij kunnen een overzichtelijke notitie maken die u aan kunt bieden bij de gemeente, waarin wij de situatie op uw perceel beschrijven en aangeven op grond van welke regelgeving u vergunningvrij heeft gebouwd. Dit kan voorkomen dat een ontwikkeling in het ergste geval moet worden afgebroken.

Overgangsrecht

De invoering van de Omgevingswet kan ook grote gevolgen voor u hebben als er op uw perceel sprake is van overgangsrecht. Nu is het nog zo dat legaal bestaand gebruik bijna altijd mag doorgaan, ook bij een bestemmingswijziging of aanscherping van de regels. Ook bestaande legale gebouwen of bebouwing die ondanks strijdigheid met een nieuw planologisch regime nog gerealiseerd kunnen worden op basis van een oude vergunning, mochten blijven staan of gebouwd worden. Bij een wijziging van het bestemmingsplan naar het omgevingsplan vallen bestaande situaties niet meer standaard onder het overgangsrecht. 

In het omgevingsplan kan het overgangsrecht echter nadrukkelijker worden afgestemd op wat er gewenst is in uw omgeving. Dat betekent dat de gemeente kan bepalen dat het overgangsrecht niet langer van toepassing is. Dit kan vergaande consequenties hebben. Het is daarom belangrijk om inzichtelijk te hebben of er op uw perceel sprake is van overgangsrecht. Is dit het geval, dan is het aan te raden om uw rechten bij de gemeente vast te leggen. Ook hierin kan Kubiek u adviseren.

woensdag, 06 mei 2020
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog
Na een verhuizing kwam het kantoorpand van het Rode Kruis in Den Haag leeg te staan. Er waren verschillende ideeën voor herbestemming van het gebouw. Uiteindelijk gaf de gemeente groen licht voor plannen van DUWO om er een studentencomplex van te maken. 
donderdag, 23 april 2020
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog
Verschillende collega’s van Kubiek werken een aantal dagen per week bij een gemeente. Wat doen ze daar zoal? In zijn tijd bij de gemeente Oldebroek hielp Corstian bijvoorbeeld een stel dat een camperplaats wilde beginnen.
dinsdag, 21 april 2020
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog
In het Gelderse dorp Scherpenzeel wordt aan het Zuideinde een bijzondere woonzorginstelling gebouwd. Kubiek leverde een mooie bijdrage door een bestemmingsplan te schrijven. Twee keer.
woensdag, 15 april 2020
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog

Vorige week is het stikstofregistratiesysteem geopend. Veel bouwprojecten die door de stikstofcrisis stil kwamen te liggen, kunnen daarmee weer vlotgetrokken worden. Kubiek heeft veel kennis en expertise in huis op het gebied van stikstof en kan daardoor veel voor initiatiefnemers betekenen.

dinsdag, 07 april 2020
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog
De opdrachtgevers woonden zelf nog niet in Rijswijk, maar ze hadden er al wel een stuk grond met bouwbestemming in bezit. Daarop zouden ze twee woningen mogen bouwen ter compensatie voor eerder gesloopte varkensstallen. Ze wilden echter liever wat verder van de dijk wonen, zodat ze minder last zouden hebben van licht en geluid van het verkeer. Ook zou op die manier de ruimte op de bouwkavel en de kavel in het verlengde daarvan – inmiddels ook in bezit van de opdrachtgevers – beter benut worden. Samen met Kubiek verkenden ze de mogelijkheden om de bouwbestemming naar de aangrenzende kavel te verplaatsen en daar één vrijstaande woning te bouwen. 
 
donderdag, 02 april 2020
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog

Verspreid door het hele land ontwikkelt en realiseert Dutch Housing Company hoogwaardige nieuwbouwwoningen met een gezond woonklimaat. Aan diverse projecten droeg Kubiek een steentje bij. “Als we ad hoc advies nodig hebben, kan Kubiek dat snel leveren.” Voor ontwikkelaar Dutch Housing Company is Kubiek Ruimtelijke Plannen de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de vaste sparring partners. Soms schrijft Kubiek een compleet bestemmingsplan, soms gaat het om een klein, gericht advies op het gebied van ruimtelijke ordening. De samenwerking tussen Dutch Housing Company en Kubiek dateert al van 2012, toen Kubiek werd ingeschakeld in verband met een binnenstedelijke herontwikkeling in Den Haag. Door nieuwbouw van een school kwam er een plek vrij voor de ontwikkeling en realisatie van eengezinswoningen.

 

vrijdag, 13 maart 2020
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog
Stel: u hebt net een prachtig vrijstaand huis betrokken en dan komt de gemeente met plannen voor een nieuwbouwwijk of een bedrijfspand pal voor uw woning. Kubiek weet precies wat uw rechten zijn en heeft gespecialiseerde kennis in huis voor het indienen van een planschadeverzoek.
woensdag, 26 februari 2020
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog
UPDATE: Bouw & Agri Vakdagen zijn uitgesteld in verband met het Coronavirus.
vrijdag, 14 februari 2020
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog
“Vandaag ben ik bezig met de toelichting van een bestemmingsplan, die binnenkort online komt op ruimtelijkeplannen.nl”, laat Mats zien. Samen met Rolf is hij afgelopen jaar als adviseur ruimtelijke ordening begonnen bij Kubiek. “Vanaf de eerste werkdag krijg je al direct verantwoordelijkheid voor veel uiteenlopende projecten. Zo werk je bijvoorbeeld mee aan het schrijven van een bestemmingsplan voor een woningbouwproject. Maar je gaat ook zelfstandig aan de slag met allerlei planologische vraagstukken.”
vrijdag, 17 januari 2020
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog
Een eigenaar van een tuinbouwbedrijf in Rijnsburg wilde dat de gemeente Katwijk vaart zou zetten achter plannen om woningbouw mogelijk te maken op zijn grondgebied, want hij had plannen om zijn bedrijf af te bouwen. Hij schakelde Kubiek in en nu mag hij een deel van zijn kassen slopen en drie grote bouwkavels verkopen.
vrijdag, 13 december 2019
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog
Teuni Klerk-Vogelaar zocht al 3,5 jaar een huurder voor haar pand boven de Albert Heijn in Lekkerkerk. Kubiek maakte een inpandige functiewijziging mogelijk, zodat er een gezondheidscentrum de deuren kon openen. “Dat is echt dankzij Kubiek gelukt. Ik ben meer dan tevreden!” aldus de opgetogen opdrachtgever.

vrijdag, 13 december 2019
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog
Aan de rand van Bathmen wordt Bathmense Enk 3 gebouwd, de derde fase van een nieuwe woonwijk. Kubiek stelde het complete bestemmingsplan op. Niet alleen de opdrachtgevers en de gemeente waren tevreden, ook de reactie van omwonenden was positief. Er kwamen geen zienswijzen of bezwaren binnen en het bestemmingsplan kon zonder vertraging vastgesteld worden.
donderdag, 12 december 2019
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog
Het project in het Gelderse Alphen leek redelijk eenvoudig: Kubiek ging aan de slag met een wijzigingsplan om de bouw van een woning mogelijk te maken. Maar na een vliegende start kreeg het project een vervelend staartje. Vleermuizen zorgden voor veel vertraging. Toch is opdrachtgever Henk Vonk “super tevreden” over het werk van Kubiek.
vrijdag, 22 november 2019
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog

De historische buitenplaats Wulperhorst wordt een luxe woonvoorziening voor ouderen. Kubiek is al twee jaar nauw betrokken bij de plannen voor herontwikkeling van het monumentale landhuis.

donderdag, 31 oktober 2019
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog

Stelt u zich eens voor: u kijkt rond op internet en ziet een prachtig pand op een droomlocatie. U ziet het wel zitten om er te gaan wonen, of om u eigen bedrijf aan huis te beginnen of om de gewenste verhuizing van uw bedrijfslocatie eindelijk in gang te zetten. Toch twijfelt u of uw wensen wel mogelijk zijn binnen de geldende regels van het bestemmingsplan. U wilt natuurlijk niet voor onverwachte verrassingen komen te staan.

donderdag, 17 oktober 2019
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog

Het centrumgebouw van Landalpark Het Vennebos in Hapert wordt uitgebreid met een flinke waterspeelhal. De verbouwing is mede mogelijk gemaakt door Kubiek, dat de ruimtelijke onderbouwing schreef. Naar tevredenheid, want een nieuwe opdracht voor een vergelijkbaar project in Oldebroek is inmiddels binnen.

woensdag, 09 oktober 2019
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog

Kubiek Ruimtelijke Plannen denkt duurzaam, maar doet ook zeker zelf duurzaam. Begin oktober verscheen in de Duurzaamheidskrant Veenendaal een mooi artikel over de verbouwing van het nieuwe pand van Kubiek, welke in volle gang is. We verwachten u hier vanaf begin 2020 te voorzien van duurzaam ruimtelijk advies.

vrijdag, 04 oktober 2019
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog
Sinds de Raad van State een streep haalde door de Nederlandse aanpak om de uitstoot van stikstof terug te dringen, liggen veel bouwprojecten stil. Dat heeft ook gevolgen voor veel opdrachtgevers van Kubiek. Een grote uitdaging, maar met behulp van de nieuwe rekenmodule van het ministerie en met creatieve, duurzame oplossingen kan Kubiek opdrachtgevers soms toch weer op gang helpen.
dinsdag, 01 oktober 2019
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog
Projecten van Kubiek spelen zich nogal eens af in het buitengebied of op een industrieterrein. Maar ook midden in de stad weet Kubiek complexe ruimtelijke plannen tot een goed einde te brengen. Of beter gezegd: tot een goed begin.
vrijdag, 09 augustus 2019
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog
De invoering van de Omgevingswet komt steeds dichterbij. Gaat het in 2021 dan toch gebeuren? Verandert er echt zo veel? Wordt de regelgeving eenvoudiger, of misschien toch complexer? Er zijn inhoudelijk prachtige antwoorden te geven op dit soort vragen, maar dan nog: wat betekent de invoering van de Omgevingswet nu echt voor u, in de praktijk van alledag? Ontdek het op 3 oktober tijdens de masterclass van Kubiek.
maandag, 27 mei 2019
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog
Het voormalige boerenerf is nu nog een rommelig terrein met verschillende oude schuren en stallen. Mede dankzij de inspanningen van Kubiek Ruimtelijke Plannen komt daar binnenkort verandering in. “Ze hebben uitstekend werk geleverd”, aldus de opdrachtgever.
maandag, 15 april 2019
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog
Glaspark Leerdam, zo moet het vernieuwde sportpark gaan heten. Maar het bestemmingsplan liet de ontwikkeling van het terrein niet toe. En toen dook er ook nog een beschermde kikker op. Kubiek bood soelaas.
dinsdag, 19 maart 2019
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog
Het schrijven van ruimtelijke onderbouwingen en bestemmingsplannen is medewerkers van Kubiek op het lijf geschreven. Maar ze kennen de wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening zo goed, dat initiatiefnemers hen ook steeds vaker weten te vinden voor advies in een vroeg stadium. Soms neemt Kubiek zelfs het complete proces uit handen, vanaf het allereerste initiatief totdat de vergunning binnen is.
maandag, 18 februari 2019
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog
Een kinderdagverblijf op een industrieterrein? Het kán wel, maar dan moet je wel met allerlei onderzoeken aantonen dat het woon- en leefklimaat op de locatie goed genoeg is. Noëlle van den Bergh schakelde Kubiek daarvoor in en blikt tevreden terug op de samenwerking.
maandag, 21 januari 2019
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog
Werkzoekenden uit de regio Moerdijk kunnen tegenwoordig voor sportieve activiteiten en trainingen terecht in een voormalige aardappelloods. Om dat mogelijk te maken, schreef Kubiek een ruimtelijke motivering. “Dat heeft voor mij perfect uitgepakt”, aldus opdrachtgever Ronald de Kort.
woensdag, 28 november 2018
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog
Jarenlang was Jan Polinder wethouder in Elburg, maar begin dit jaar was hij toe aan een nieuwe uitdaging. Die vond hij bij Kubiek, waar hij sinds 1 september als projectleider aan de slag is gegaan.
dinsdag, 20 november 2018
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog
Het gebouw van het voormalig Rijksinstituut voor Natuurbeheer in Arnhem staat al sinds jaar en dag leeg. In het bestemmingsplan dat Kubiek schreef voor de locatie, wordt tot in detail rekening gehouden met de wensen van omwonenden. Dat maakt herontwikkeling van het terrein eindelijk mogelijk.
dinsdag, 07 augustus 2018
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog
Verkopen van auto’s bleek eigenlijk niet te mogen op het perceel waar autobedrijf Jos Priem B.V. was gevestigd. Met hulp van Kubiek kwam eigenaar Jos Priem eruit met de gemeente. “De gemeente zei: “Je hebt geluk gehad dat je zo’n goed bureau hebt getroffen.””

Priem huurde het perceel aan de Uitweg in Vinkeveen al drie jaar toen hij de kans kreeg om het aan te kopen. Volgens het bestemmingsplan bleek het runnen van een autobedrijf op die locatie echter niet toegestaan. Voor het gebied gold de bestemming agrarisch en wonen, en daar valt auto’s verkopen niet onder. Priem wilde het wel goed regelen, dus stapte hij naar de gemeente.
woensdag, 11 juli 2018
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog
De afgelopen maanden heeft Kubiek aan vier groepen een cursus gegeven over de nieuwe Omgevingswet. In de cursus is uitleg gegeven over de inhoud van deze wet en de betekenis er van voor de praktijk. De deelnemers – variërend van projectontwikkelaars en makelaars tot architecten en bouwkundigen - hebben de cursus als nuttig en informatief ervaren.
maandag, 02 juli 2018
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog
Kickboksles op een terrein waar vooral veel autobedrijven zitten? Heel logisch klinkt dat niet. Maar de gemeente Utrecht en de lokale ondernemers willen juist wat meer diversiteit op Bedrijventerrein Overvecht. In de ruimtelijke onderbouwing kon Kubiek daar mooi op aanhaken.

Sportacademie The Colosseum Gym, waar je onder meer terecht kunt voor lessen in contactsporten en weerbaarheidstrainingen, wil groeien. Op de huidige locatie is daar echter niet genoeg ruimte voor. De Utrechtse sportschool ging daarom op zoek naar iets anders. Aan de Labradordreef op Bedrijventerrein Overvecht stond een bedrijfspand te huur dat heel geschikt zou zijn. Het bestemmingplan stond voor die locatie echter geen sportschool toe. Er was een ruimtelijke onderbouwing nodig om af te kunnen wijken van het bestemmingsplan.
maandag, 18 juni 2018
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog
Wat als je als veehouder het vlees van je eigen dieren aan huis wilt verwerken en verkopen? Je moet daarvoor in ieder geval een vergunning hebben van de gemeente. Kubiek regelde het voor Aad Dorrepaal uit Leiderdorp. “Ik ben ontzettend blij dat ik Kubiek tegen het lijf ben gelopen.”
maandag, 05 maart 2018
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog
Het buitengebied is volop in ontwikkeling! Kubiek staat op de Bouw & Agri Vakdagen. We zien u graag daar.

De Bouw & Agri Vakdagen vinden plaats van 21 t/m 23 maart aanstaande in Ede. Kubiek Ruimtelijke Plannen is hierbij aanwezig en verwelkomt u graag in onze stand, nummer A47. Voor gratis toegangskaarten kunt u contact opnemen met info@Kubiek.nu.
woensdag, 21 februari 2018
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog
Bij ruimtelijke plannen kan Kubiek al in een vroeg stadium van dienst zijn. Dat bleek in Rhenen, waar Kubiek een overleg tussen opdrachtgever en omwonenden organiseerde.
dinsdag, 23 januari 2018
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog
De hersteld hervormde gemeente van Scherpenzeel komt al jaren samen in een schoolgebouw. Maar volgend jaar hopen ze aan de Pluimenweg een eigen kerkgebouw in gebruik nemen. “Zo’n partij als Kubiek heb je eigenlijk wel nodig om het bestemmingsplan Raad van State-proof te maken”, aldus Willem Hendrik Berkhof van de kerkvoogdij.
dinsdag, 16 januari 2018
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog
Ze zagen er prachtig uit, de plannen voor een lichtinstallatie in de Ten Katestraat in Amsterdam. Maar er was wel een vergunning nodig om het kleurrijke werk te kunnen ophangen. Kubiek onderzocht de mogelijkheden en maakte het bijzondere project mede mogelijk.
vrijdag, 01 december 2017
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog
Een inwoner van Haarlem heeft zijn oog laten vallen op een woning in het Noord-Hollandse Egmond aan den Hoef. Maar voor hij het huis koopt, wil hij weten wat de mogelijkheden zijn voor vergunningvrij bouwen. Hij vroeg aan Kubiek om dat uit te zoeken.
maandag, 20 november 2017
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog
Een huis in het Noord-Hollandse Breezand was praktisch onverkoopbaar omdat het volgens het bestemmingsplan alleen als bedrijfswoning gebruikt mocht worden. Mede dankzij het werk van Kubiek is het nu toegestaan om er gewoon te wonen, zonder dat er op het perceel een volwaardig bedrijf aanwezig is.
maandag, 11 september 2017
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog
De inwoners van Uddel zouden graag in hun eigen vertrouwde omgeving oud willen worden. Kubiek Ruimtelijke Plannen toonde met interviews en beleidsstudies aan dat de bouw van een woonzorgvoorziening een duurzame ontwikkeling is voor het Veluwse dorp.
maandag, 21 augustus 2017
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog
Nu is het nog een leegstaand kantoorpand dat in verval dreigt te raken, straks komen er zestien gloednieuwe appartementen. Kubiek schreef de ruimtelijke onderbouwing voor een transformatie in Leusden, volgens de gemeente een voorbeeldrapportage.
dinsdag, 25 juli 2017
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog
Over twee jaar wordt de omgevingswet van kracht. Kubiek Ruimtelijke plannen bereidt zich er nu al op voor. “De omgevingswet vereist een nieuwe manier van werken voor gemeenten en opdrachtgevers, en dus ook voor ons”, aldus Matteo de Visser van Kubiek.
donderdag, 08 juni 2017
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog
In goed overleg met de gemeente Renswoude kan hoveniersbedrijf Klaproos Tuinen eindelijk uitbreiden. Kubiek Ruimtelijke Plannen speelde daarin een belangrijke rol. “Ik ben super tevreden over het werk van Kubiek”, aldus opdrachtgever Ariaan Klap.
 
woensdag, 26 april 2017
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog
Een voormalig autobedrijf in De Bilt dat plaatsmaakt voor elf woningen. Het is geen groot project, maar bleek wel een kwestie van een lange adem. Dankzij de inzet van Kubiek Ruimtelijke Plannen en Quadraat Projectmanagement én de goede samenwerking met Aalberts Ontwikkeling zijn de plannen nu onherroepelijk. De woningen gaan in de verkoop.
woensdag, 19 april 2017
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog
Het gebouw was ooit bedoeld als bedehuis, het was jarenlang in gebruik als uitvaartcentrum, en nu moeten er vier woningen in komen. Daarnaast komt een nieuw, kleiner afscheidshuis. Kubiek Ruimtelijke Plannen analyseerde de financiële risico’s van het plan (architectonisch ontwerp agNOVA architecten).
maandag, 10 april 2017
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog
Een wijzigingsplan schrijven voor een klant die aan de andere kant van het land woont? Dat is voor Kubiek Ruimtelijke Plannen geen enkel probleem, merkte een opdrachtgever uit het Friese Winsum. Inmiddels heeft de gemeente het plan goedgekeurd en ligt niets de aanleg van de opvaart meer in de weg.
maandag, 09 januari 2017
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog
Is het slim om dit oude pand aan te kopen en te renoveren? Zijn er mogelijkheden om van deze bedrijfshal een vrijstaande woning te maken? “Voor deze vragen wil ik kunnen sparren met een deskundig adviseur en bel ik Kubiek”, aldus vastgoedinvesteerder Henk-Jan van Lagen van Rentemeesters.
dinsdag, 13 december 2016
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog
Een familie uit Wageningen moest een omgevingsvergunning aanvragen toen ze hun woning wilden uitbreiden, maar de buren hoefden even later voor een vergelijkbare verbouwing geen vergunning te hebben. Kubiek ruimtelijke plannen wist de gemeente ervan te overtuigen dat ze in het eerste geval onterecht om een vergunning had gevraagd. “Heel fijn dat het nu is afgerond”, aldus de opdrachtgever.
vrijdag, 11 november 2016
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog
Typisch voor de lintbebouwing in de omgeving van Medemblik is dat je tussen de huizen door ver het Noord-Hollandse land in kunt kijken. De oude kassen van een voormalig glastuinbouwbedrijf bij Nibbixwoud vormen wat dat betreft een lelijke sta in de weg. Voor de eigenaar van het complex bleek de Ruimte voor ruimte-regeling een uitkomst.
woensdag, 14 september 2016
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog
Kubiek Ruimtelijke plannen en Quadraat Projectmanagement werkten in Achterberg samen aan een project dat de bouw van acht woningen mogelijk moet maken. “De lijntjes zijn kort”, aldus opdrachtgever Cees van Deelen. “Dat spreekt mij erg aan.”
woensdag, 07 september 2016
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog
Natuurgebieden met elkaar verbinden zodat dieren van het ene naar het andere gebied kunnen trekken. De aanleg van dit soort verbindingszones heeft soms heel wat voeten in de aarde. “Als er een deskundig extern bureau naar kijkt, geeft dat vertrouwen bij de gemeente.”
donderdag, 11 augustus 2016
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog
Drie locaties waarvoor het bestemmingsplan moet worden gewijzigd, en dat allemaal om de verhuizing van een bedrijf en de bouw van een nieuwe woning mogelijk te maken. In Woudenberg hielp Kubiek projectontwikkelaar Martien Legemaat om de plannen rond te krijgen.
woensdag, 01 juni 2016
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog
Nu kijken ze nog uit op de landerijen, straks zitten ze tegen taluds en geluidsschermen aan te kijken. Een echtpaar uit Roswinkel (gemeente Emmen) is niet blij met de plannen voor een ongelijkvloerse kruising vlak naast hun huis en schakelde Kubiek Ruimtelijke Plannen in.
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog
Kubiek Ruimtelijke Plannen krijgt steeds meer bekendheid in de regio. Klanten die geholpen zijn door Kubiek vertellen hun ervaringen door aan kennissen die in een vergelijkbare situatie zitten, maar ook via de media konden mensen onlangs kennis nemen van het werk van Kubiek.
vrijdag, 15 april 2016
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog
Conflicten over nieuwbouwprojecten kunnen vaak in goed overleg opgelost worden. Maar soms lukt dat niet en is het nodig om gelijk te halen bij de rechter. Na tussenkomst van Kubiek Ruimtelijke Plannen koos een ontwikkelaar van rijtjeshuizen in Den Haag er uiteindelijk voor om zijn plannen aan te passen.
vrijdag, 15 april 2016
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog
Je gaat in een nieuwbouwhuis wonen met de verwachting dat er binnenkort in de buurt een park wordt aangelegd. Maar dan zijn de plannen ineens gewijzigd en lijkt er van de groenvoorzieningen weinig over te blijven.
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog
Kubiek recreatie PuttePlannen om een vakantiepark uit te breiden lopen nogal eens spaak na protest van natuurverenigingen. De eigenaar van recreatiecentrum Hazeduinen in Putte, die wil uitbreiden met achttien chalets, vroeg Kubiek een bestemmingsplan op te stellen om iets dergelijks te voorkomen.
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog
Kubiek Zaanstad scholenEen streep door de nieuwbouwplannen van een school omdat omwonenden het niet zien zitten. De gemeente Zaanstad wilde zoiets niet nog een keer meemaken en vroeg Kubiek Ruimtelijke Plannen om een ruimtelijke risicoanalyse voor negen verschillende basisscholen te maken.
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog
kubiek ruimte maurik1

kubiek ruimte maurik2Het levert inspirerende beelden op van de eigenaar. De graafmachines die na een aanlegvergunning aan de slag kunnen met het plan voor een natuurgebied in de achtertuin. Bij het leegvissen van de vijvers werd de beschermde bittervoorn gevangen.
vrijdag, 05 december 2014
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog
Een eigenaar van een manege in Schoorl wil uitbreiden aan de grens van het Noord-Hollandse bos- en duingebied. Met een vergroting van de rijhal, de paardenstallen en de veldschuur worden de voorzieningen vergroot en de manage geschikt gemaakt voor het houden van officiële wedstrijden.
maandag, 01 december 2014
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog

Aan de Overtoom te Amsterdam ligt een woonblok met op de begane grond bedrijfsruimten. De bedrijfsruimten staan al sinds langere tijd leeg en maken een verloederde indruk. De markt voor bedrijven die zich op deze locatie willen vestigen is de afgelopen jaren erg klein gebleken.

vrijdag, 14 november 2014
Geschreven door
Gepubliceerd in Blog

Met subsidie voor een ontsluiting vanaf de snelweg hebben gemeenten en ministerie een grote stap genomen om het recreatief transferium "De Linielanding" te realiseren langs de A27. In het transferium kunnen automobilisten hun auto laten staan en het gebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie te voet, per fiets of per kano intrekken. 

Geschreven door
Gepubliceerd in Blog
Wij doen projecten nooit alleen. De beste projecten danken hun succes aan een goede samenwerking tussen de projectpartners. Vaak starten wij bij vragen over, het bestemmingsplan;  de planologische procedure van een project.

Nieuwsbrieven Kubiek

Kubiek in cijfers

  • 14 deskundige adviseurs
  • Meer dan 250 projecten per jaar
  • 7 jaar actief op de Nederlandse markt
  • Projecten in meer dan 250 gemeenten

  

Klanttevredenheid

Laatste tweets


Kubiek heeft bij drie kantoorgebouwen getransformeerd naar 133 nieuwe woningen. Benieuwd naar de bijdrage van Kubie… https://t.co/scGOTcT2lU

De afsluiting van de miniserie over ons stedenbouwkundige werk had u nog van ons te goed. Lees in deze blog hoe het… https://t.co/wGdv3r2QLe
Follow Kubiek Ruimte on Twitter

Bedrijfsgegevens

kubiek-ruimtelijke-plannen-logo


Kerkewijk 156
3904 JJ  Veenendaal

0318 - 50 56 37
F  0318 - 51 92 69

I   www.kubiek.nu
info@kubiek.nu

KVK    60051361
Bank  NL93.INGB.0006.476.588
BTW   NL853.746.989.B01

Lid van de BNSP

sbb beeldmerk